Consol Castillo reafirma la transparència de tots els contractes

Guardar

consol castillo
consol castillo

La regidora de Servicis Socials, Consol Castillo, ha explicat els servicis socials que presta l'Ajuntament en què ha ressaltat "la transparència dels contractes, que s'adjudiquen a les empreses que millor preu han oferit". "Mentre jo siga la responsable dels Servicis Socials tots els contractes seran escrupolosos en el compliment. Valorem els projectes, les propostes i el control posterior, no les persones que hi ha darrere de les empreses", ha afirmat.

El Servici d'Assistència a Domicili es divideix en tres zones que s'adjudiquen a "l'empresa que millor preu ha oferit", segons Consol Castillo. L'empresa que va obtenir els millors resultats va renunciar a un dels contractes per a evitar la concentració, la qual cosa va fer saber als representants de la Regidoria de Benestar Social, que ara es troba en el procés de cobrir la vacant amb la qual va quedar en segona posició i "de la qual s'està comprovant el compliment de tots els requisits". "Des de Benestar Social s'exigeix un compliment escrupolós de la llei i dels contractes. Tenim una opinió magnífica de les empreses que faciliten el servici", ha explicat la regidora.

Una de les àrees d'atenció és la Teleassistència, destinada a persones amb més autonomia i que viuen en el seu domicili. Actualment hi ha contractats 5.348 terminals i es preveu una ampliació a 5.800, la qual cosa permetria acabar amb la llista d'espera en què es troben 455 persones. El cost per a l'Ajuntament de la Teleassistència és d'1.100.000 euros anuals.

Una altra de les àrees és "Menjar a casa", un servici que consisteix a portar el menjar del dia als domicilis de persones majors de 65 anys en situació especial i que pateixen algun problema de nutrició. El pagament del servici es distribueix entre la Conselleria, amb un 42%, la persona usuària, un 34%, i l'Ajuntament, un 24%, que suposa 158.000 euros. Actualment, ha explicat Castillo, "es presta a 450 persones i la llista d'espera és de 200", la qual cosa no suposa una xifra alta, ja que aquest recurs no està limitat per la renda 'per capita', i la població de València de majors de 65 anys és de 156.835 persones. L'Ajuntament exerceix com a mediador d'aquest servici les places del qual són oferides anualment per la Conselleria.

La tercera d'aquestes, "La joia de la corona" segons Consol Castillo, és l'"Ajuda a domicili", un programa en què actualment hi ha 1.808 persones assistides i "només consten 46 en llista d'espera, la qual cosa podria millorar amb el nou contracte". El cost per a l'Ajuntament és de 6.656.237 euros. Aquesta regidoria té intenció de modificar l'ordenança per a millorar els trams d'ingressos.

Destacats