Com serà la tornada a la universitat: model híbrid i protocol anticovid

Los Ministerios de Universidades y Sanidad han actualizado el documento con todas las medidas anticovid para el próximo curso escolar

Guardar

Estudiants universitaris durant la realització d'un examen
Estudiants universitaris durant la realització d'un examen

Una setmana després de la tornada a l'escola, arriba el torn de l'alumnat universitari. Així, des dels Ministeris d'Universitats i Sanitat han desenvolupat un document amb recomanacions sanitàries, que ja es va elaborar el mes de juliol passat, però que l'han actualitzat amb les últimes novetats. Llavors, com serà el pròxim curs escolar a les universitats?

Una de les principals novetats per al curs 2020-2021 serà l'obligatorietat de portar mascareta al centre i mantenir una distància d'1,5 metres. Així mateix, s'intensificaran les labors de ventilació de tots els espais, recomanant ventilar les estades durant 10-15 minuts a l'inici i final de la jornada i després de cada classe lectiva, així com mantenir les finestres obertes el màxim temps possible.

Per descomptat, cada universitat, en l'ús de la seua competència, haurà de comptar tant amb un protocol d'actuació davant la detecció d'un cas sospitós de Covid-19, com d'una persona responsable global de la gestió de les actuacions derivades del coronavirus. Al seu torn, cada Facultat, Escola, Institut d'Investigació o Centre Adscrit també haurà de comptar amb una persona de referència responsable en aquest àmbit per a la gestió de la crisi sanitària dins del centre.

En aquest sentit, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha assenyalat que s'estan estudiant "totes les eines tecnològiques que podem utilitzar a l'hora de fer eixe rastreig, veure com s'ha de fer seguiment per a contenir el contagi, en cas que siga detectat algun positiu". La consellera ha recordat que hi ha un fons Covid "destinat a educació superior, del qual una part important va destinat a les universitats i que s'utilitzarà per a activar les eines que siguen necessàries". En aquest sentit, ha apuntat que les universitats "hauran d'elaborar un pla detallat amb totes les despeses i les necessitats que tindran relacionats amb la gestió de la pandèmia i que podran abonar-se amb aquest fons".

Aquestes són les principals modificacions que recull el document 'Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada i mesures d'actuació de les universitats davant un cas sospitós o un positiu de COVID-19'. No obstant això, el mes de juny, la Conselleria d'Innovació i Universitats va acordar, a més, unes pautes que regiran l'inici del curs.

D'aquesta manera, s'ha apostat per un model híbrid, almenys, durant el primer quadrimestre. Així, mentre les classes teòriques, en la seua majoria, s'impartiran telemàticament, en les classes pràctiques es prevaldrà la màxima presencialitat. No obstant això, la necessitat de mantenir la distància d'1,5 metres durant les pràctiques es complica en carreres com a Medicina. "Si la distància és d'1,5 metres, evidentment les pràctiques hospitalàries són impossibles de complir". Així, la consellera ha quedat a reunir-se amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a presentar un pla coherent per a les universitats amb branques sanitàries.

Com s'actuarà davant un cas sospitós?

Les universitats hauran de definir un espai per a l'aïllament d'aquella persona que presente símptomes compatibles amb el coronavirus. D'aquesta manera, quan es detecte un cas sospitós, se li sol·licitarà a la persona que es trasllade a la zona d'aïllament, que haurà d'estar ventilada i comptar amb una paperera de pedal amb bossa per a tirar la mascareta i els mocadors d'un sol ús. A continuació, es col·locarà una mascareta quirúrgica que li facilitarà el centre.

Fins a disposar dels resultats de la PCR, l'estudiant haurà de romandre en aïllament domiciliari. En cas de donar positiu, no haurà d'acudir al centre ni eixir del domicili fins transcorreguts 3 dies de la fi del quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. La persona en qüestió no podrà reincorporar-se a l'activitat acadèmica normal fins que així siga indicat per les autoritats sanitàries.

A partir d'eixe moment, es realitzarà un estudi de contactes del cas confirmat per a determinar amb quins altres estudiants i resta de membres de la comunitat universitària ha estat recentment en contacte estret –a menys de dos metres de distància durant més de 15 minuts sense mascareta–, des de les 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas confirmat i fins al moment en el qual el cas és aïllat.

Una vegada detectades eixes persones, se'ls comunicarà que hauran de passar a estar en quarantena en els seus llocs de residència i, per tant, hauran de deixar d'assistir a les activitats acadèmiques presencials fins que no hagen superat la duració de la quarantena.

Així mateix, s'indicarà la realització d'una PCR als estudiants que hagen sigut identificats com a contactes estrets. Independentment del resultat d'aquesta PCR, la quarantena ha de durar 14 dies ja que, encara que en eixe moment no siga positiu, pot desenvolupar la malaltia al llarg d'eixos 14 dies.

Tot l'alumnat que haja donat positiu tindrà dret a continuar la seua formació de manera no presencial, sempre tenint en compte la idiosincràsia de cada assignatura.

En el cas que la persona contagiada fora personal docent, haurà de contactar per telèfon amb el seu centre de salut, amb el telèfon de la comunitat autònoma, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el 112. En qualsevol cas, serà substituït per a mantenir, així, la continuïtat de les classes.

Finalment, si s'haguera produït un elevat nombre de contagis, els responsables de la universitat i les autoritats responsables seran les encarregades de decidir si s'ha de procedir o no al tancament total del centre.

Destacats