Catalá denuncia que Ribó i PSOE acumulen més de 11,6 milions d'euros de "factures en els calaixos" des de gener

Guardar

Xisco-Navarro_Valencia-Extra_MJCatala-7
Xisco-Navarro_Valencia-Extra_MJCatala-7
El Govern de Ribó i PSOE en tot just cinc mesos ja han pagat més d'11,6 milions d'euros de reconeixements extrajudicials, més conegut com a "factures en els calaixos fora del pressupost", que correspon en alguns casos de contractes que no han eixit a concurs i estan caducats així com despeses sense una planificació prèvia. Són 0,6 milions d'euros en menys de mig any que tot l'any passatLa portaveu del Grup Popular, María José Catalá, critica que "aquest pagament d'11,6 milions des de principi d'any posa en relleu la falta de planificació i previsió del Govern de Ribó i PSOE que deixen sense executar cada any més de la meitat de les inversions, però gasten sense control".Catalá ha assenyalat que han iniciat l'any incomplint el seu pla d'acció que marcat per la Intervenció que deia en matèria de contractació "planificar amb antelació suficient els expedients de contractació especialment aquells serveis recurrents tenint en compte els terminis necessaris per a l'elaboració dels contractes".L'Ajuntament ja inicie 2021 amb el pagament de més de 8,7 milions d'euros de factures en els calaixos. El pagament de factures sense contracte (les anomenades factures en els calaixos) "és una pràctica massa habitual en el govern de Ribó i el PSPV, quan hauria de ser utilitzada tan sols de manera excepcional", assenyala la portaveu del PP, María José Catalá, després de conéixer una nova relació d'expedients de factures que es va aprovar en el ple amb factures, una bona part d'Expedients extrajudicials de Crèdit, correspon a factures que no tenen contracte.Sobre aquest tema, assenyala la portaveu del PP que "moltes de les despeses que es paguen sense contracte, per reconeixement extrajudicial de crèdit, es repeteixen constantment en els últims quatre anys, per la qual cosa és inassumible que des del govern de Ribó pretenguen justificar-los dient que tenen caràcter excepcional, i quan havien d'haver resolt aquesta irregularitat, en molts d'aquests casos, convocant el corresponent concurs públic".Una proporció important de les factures en els calaixos es generen per les contractes que Ribó i el PSPV mantenen sense cobertura contractual després d'acabat el temps d'adjudicació i les pròrrogues corresponents, segons adverteix la líder popular. També corresponen a prestacions de servei i subministraments que es van ordenar en el seu moment sense la prèvia contractació, sense dotació pressupostària i amb absència d'expedient administratiu com obliga la Llei.
Destacats