Campillo anuncia un pla d'eficiència energètica de 4 milions d'euros

Guardar

Eficiència Energètica
Eficiència Energètica

L’Ajuntament de València destinarà quatre milions d’euros a la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic de la ciutat, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic d’almenys el 30 %, amb una disminució d’11.729.678 kW/h i un estalvi econòmic d’1.828.947,08 euros. El responsable de l’Àrea de Govern Interior, Sergi Campillo, ha informat d’esta iniciativa, aprovada en la Junta Local de Govern, que tindrà un finançament especial amb interés zero a través del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i que afecta aproximadament el 20 % dels punts d’enllumenat públic.

0701 Paseo Pinedo 2 IDAE (1)0701 Puente Angel Custodio IDAE

El canvi de lluminàries per a la ciutat respon al crèdit de quatre milions d’euros que ens ha concedit l’IDAE, i amb esta licitació volem canviar aproximadament el 20 % dels punts de llum de la nostra ciutat que són altament contaminants per altres models que siguen menys contaminants i menys consumidors d’energia, i que ens permetran aconseguir un estalvi important de recursos econòmics per a destinar-los a altres necessitats”, ha destacat Sergi Campillo després de l’aprovació de la licitació del contracte per a renovar i millorar substancialment l’enllumenat públic de València a través de l’eficiència energètica.

L’Ajuntament va sol·licitar al gener una línia de finançament de 3.999.996,99 euros sense cap tipus d’interés per a la millora energètica de l’enllumenat públic destinada a projectes municipals, que li va ser concedida el 29 de març per l’Institut per a la Diversificació de l’Energia (IDAE) i que exigix que els projectes finançats permeten reduir el consum almenys un 30 %, accedir a una qualificació energètica A o B, regular els nivells d’il·luminació i adequar les instal·lacions als criteris d’eficiència energètica del Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Il·luminació Exterior.

Sergi Campillo ha informat dels detalls d’un pla d’eficiència lumínica de les instal·lacions d’enllumenat públic per mitjà de la substitució de les actuals lluminàries esfèriques i viàries per altres de font lluminosa LED i llums d’halur metàl·lic amb cremador ceràmic, la qual cosa contribuirà també a pal·liar el problema de contaminació lumínica que patix la nostra ciutat com a conseqüència de la política d’enllumenat de les corporacions anteriors, caracteritzat per l’existència d’un elevat nombre de fanals amb lluminària esfèrica i amb altres models de lluminària obsolets de poc rendiment lumínic, “una situació que ens ha portat a una baixa eficiència energètica i un alt consum d’electricitat que es traduïx en un elevat cost de la facturació del subministrament.”

Este pla per a reduir emissions, consumir menys energia i abaratir els costos del subministrament a través de l’eficiència comporta un concurs per a l’adjudicació del subministrament de materials, inclosa la seua col·locació i posada en servici: 2.920 unitats de lluminàries Campana Pequeño de LED i 112 unitats més del model Fernando VII, també de LED; un mínim de 18.102 unitats de llums i balastos electrònics per a la renovació de lluminàries Campana o similars, amb llum de 250 W i 1.414 unitats per a la renovació de lluminàries de tipus vial.

HUIT LOTS

Eixes són les exigències mínimes del contracte de subministrament que, com ha manifestat Sergi Campillo, les empreses que es presenten poden millorar, “perquè pels mateixos diners ens donen més coses, ampliant el subministrament o els sistemes de telegestió per al seu funcionament i control”.

El contracte es dividirà en huit lots que inclouen tots els districtes i barris de la ciutat, si bé el regidor Sergi Campillo ha destacat que es prestarà una atenció preferent a aquells que van patir més marginació en l’etapa municipal anterior.

“Hi haurà huit possibilitats diferents d’optar al subministrament d’este nou material d’il·luminació que suposa canvis que afecten tots els districtes de la ciutat, però este equip de govern ha posat un èmfasi especial en la substitució dels punts de llum dels barris que sempre han estat oblidats per l’equip de govern anterior”, ha afirmat Campillo. “Creiem que tots som València, tant els que viuen a la perifèria com els que viuen al centre, i tots paguem impostos”.

A més de recordar que l’Ajuntament “continua apagant llums en alguns punts perquè la ciutat continua sobreil·luminada, i cal evitar que en les cases es perda confortabilitat per l’entrada d’un excés d’il·luminació de l’exterior”, ha informat.

Arxivat a:

Destacats