Arranquen els treballs d'adequació dels solars de Font de Sant Lluís, Benicalap i Montolivet per a estacionament provisional

Guardar

0108 Solars aparcaments
0108 Solars aparcaments

El Servici de Mobilitat Sostenible ha iniciat els treballs d'adequació de tres solars situats entre els carrers Flor de Maig i Pintor Jover (Font de Sant Lluís), al carrer Castellonet de la Conquesta (Benicalap) i entre els carrers Nino Bravo i Alcalde Gisbert Rico (Montolivet), per al seu ús provisional com a aparcaments. Ja s'han col·locat els senyals perimetrals que indiquen la prohibició d'estacionar, de manera que les parcel·les queden buides i es puguen iniciar les obres amb tota la maquinària dilluns que ve, 11, sempre que ho permeten les condicions meteorològiques.

Les obres d'adequació del solar situat entre els carrers Nino Bravo i Alcalde Gisbert Rico, que té una superfície de 5.600 m², van ser adjudicades el passat 8 de setembre per un import de 149.834,51 € (IVA inclòs). Va resultar adjudicatària la mercantil Grup Bertolín SAU, que té un termini de dos mesos per a dur a terme els treballs, que permetran disposar de 230 places d'estacionament general, i set per a persones amb mobilitat reduïda.

Per part seua, tant l'adequació del solar de 3.150 m² del carrer Castellonet de la Conquesta, com el de 1.620 m² del carrer Flor de Maig, adjudicats tots dos el passat 6 d'octubre també a la mercantil Grup Bertolín SAU, tenen prevista una duració de 30 dies. En el cas del solar de Flor de Maig l'import d'adjudicació ha sigut de 50.660,64 €, i el de Castellonet de la Conquesta de 66.089,76 € (IVA inclòs en els dos casos). Albergaran, respectivament, 66 places generals i 4 PMR, i 132 places generals i 4 PMR.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha manifestat que aquestes actuacions «posen fi a la situació de perillositat que suposava l'estacionament no autoritzat en aquests enclavaments, que fins i tot es realitzava sobre les voreres, la qual cosa no està autoritzada, i a més suposa un evident perill per als vianants». A més, ha afegit, «aquestes actuacions, o qualsevol altra com una instal·lació esportiva, ajuden a endreçar els espais que fins ara eren insalubres». No obstant això, l'edil ha recordat que «els compromisos de sostenibilitat i canvi climàtic subscrits pel Ple Municipal en les últimes dècades obliguen a la Corporació Municipal a no generar noves bosses d'estacionament a la ciutat, sinó a reduir-ho i recuperar espai públic».

«Per això –ha afegit Grezzi- les futures actuacions d'aquest tipus hauran d'anar lligades sempre a l'aplicació prèvia al voltant de la zona d'estacionament exclusiva per a residents, que també s'aplicaria en l'aparcament provisional si finalment fora necessari».

La condició d'aparcament «provisional» es deu al fet que l'ús d'aquests solars es destina, de moment, a l'estacionament fins que es definisca el seu ús definitiu d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Destacats