Antifrau demana al Rialto implantar mesures per a evitar fraccionament de contractes en parcs i jardins

Guardar

jardin-blasco-ibañez
jardin-blasco-ibañez

L'Agència Valenciana Antifrau ha urgit a l'equip de govern de l'Ajuntament de València a implementar mesures "amb celeritat" per a evitar fraccionaments de contractes en l'organisme municipal de parcs i jardins que "han suposat un risc real de frau i corrupció", i els ha donat un termini de tres mesos per a esmenar irregularitats detectades.

Segons ha informat el grup municipal 'popular' en un comunicat, aquestes són "part de les conclusions de la investigació oberta pel fraccionament de 18 contractes per valor de 220.000 euros i dels quals va advertir la mateixa Intervenció Municipal".

D'acord amb el PP, Antifrau acredita que es "van falsejar" fins a 12 expedients de contractacions en parcs i jardins "on només es va demanar una oferta per a fer els treballs quan en el mateix es deia després de veure les ofertes".

Antifrau demana en primer lloc "la correcta planificació de l'activitat contractual de l'ens, mitjançant l'aprovació de l'instrument formal que reculla les necessitats de contractació de l'OAM per a un escenari anual i pluriennal".

En el segon punt, reclama que "s'incorporen als expedients de contractació, inclosa la menor, informes tècnics i jurídics que justifique, suficientment i motivadament, que no s'incorre en fraccionament respecte a contractacions similars dutes a terme en el mateix exercici o en exercicis immediatament anteriors".

També recull que en els contractes menors "hauran de formar part dels expedients les consultes de mercat o diferents ofertes de proveïdors, havent-se d'organitzar el compliment i l'acreditació de l'exigència de tres ofertes aprovada pel mateix Ajuntament".

A més del termini d'esmena, demana que se li remeta el pla d'implementació de les recomanacions formulades en el qual es detallen les accions, els terminis i les persones responsables de cadascuna de les actuacions que cal dur a terme, o bé les raons que li impedeixen adoptar les mesures proposades.

Antifrau afirma en la resolució que "el fet que l'adjudicatari siga el mateix, i que els imports acumulats en el període superen els llindars de la contractació menor constitueixen un clar indici de dèficit en la planificació que pot implicar un risc real de frau o corrupció en la contractació mitjançant la limitació de la lliure concurrència".

La portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha assenyalat que "va ser la mateixa Intervenció Municipal qui va posar de manifest que s'havia comés una presumpta il·legalitat en fraccionar contractes menors que haurien d'haver-se adjudicat per concurs o per procediments per a garantir la pública concurrència".

"ÚS INDISCRIMINAT"

"Ara, l'Agència Antifrau posa de manifest el mateix i li urgeix a Ribó al fet que pose en marxa un pla que evite els fraccionaments de contractes, una cosa habitual d'aquest govern", ha afegit. Al seu judici, "l'ús indiscriminat que estan fent el govern de Ribó i PSOE dels contractes menors resulta molt dubtós, i més quan per conceptes molt similars, apareixen massa factures convenientment limitades en el seu import per a no superar els límits establits per la Llei".

Catalá ha recordat que "en cinc anys de governs de Compromís i PSPV a l'Ajuntament s'han signat 15.193 contractes menors que aconsegueixen un cost de més de 87 milions d'euros" i que va eliminar la fiscalització prèvia dels contractes menors.

"Desconeixem la intencionalitat última d'aquesta decisió de llevar la fiscalització prèvia, però molt ens temem que darrere estiga el fet de reduir la transparència en aquests procediments i limitar les ofertes que es presenten", va explicar Catalá.

Destacats