Acord unànime per a la recuperació de temps no treballat durant la pandèmia per part del personal de l’Ajuntament de València

L’acord incorpora compensació horària per al personal municipal que ha treballat presencialment en servicis essencials

Guardar

teletrabajo
teletrabajo

La regidora de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat un nou acord per unanimitat amb els sindicats que representen als treballadors i treballadores municipals sobre la recuperació d’hores no treballades durant la pandèmia per la COVID-19. "El diàleg permanent oferit per este govern i la predisposició màxima del personal municipal per oferir un servici de qualitat a la ciutadania són clau per a la consecució d’acords com este, que redunden en un benefici per a l’Ajuntament i per als veïns i veïnes de València", ha afirmat.

La paralització de la tramitació administrativa, els diferents graus de confinament establits per les autoritats sanitàriesi el tancament d’algunsservicis no essencials han determinat la forma en què han treballat els empleats i les empleades municipals des que es decretara l’estat d’alarma el passat 14 de març. Per este motiu, l’acord contempla l'establiment de dos períodes diferents a tindre en compte: un, des del 30 de març al 9 d’abril (quan es va decretar el confinament més restrictiu); l’altre, des d’eixa data i fins la reincorporació efectiva del personal municipal. Serà necessari recuperar aquell temps de treball no realitzat que excedisca de les 63 hores. De la resta de temps a recuperar a partir d'eixa xifra, solament caldrà retornar-ne un 40%, atesa la impossibilitat de treballar per molts empleats i empleades pel cessament d’activitats (per exemple, pel tancament de col·legis, biblioteques, etc.) i perquè el seu perfil competencial i funcional els ha impedit treballar de cap forma, ni presencial ni en cap modalitat no presencial. D’altra banda, s’ha establit una compensació per a tot el personal dels servicis municipals essencials que han treballat presencialment durant la pandèmia.

La primera via per recuperar les hores no treballades serà a través del seu intercanvi per hores prèviament acumulades en la bossa de temps treballat de més entre l’1 de gener i el 14 de març; en segona instància, una vegada esgotades les hores acumulades de més per compensar les no treballades durant la pandèmia, el 20 per cent de les restants es posaran a disposició de les prefectures de servici per a reforçar els recursos per als servicis municipals durant l’últim trimestre de l’any, on s’acumula major càrrega de treball habitualment; en tercera i última instància, les hores restants que calga compensar es podran invertir en formació del personal, tant en noves tecnologies com en conceptes relatius al teletreball.

"La gestió del personal de l’administració ha d’anar de la mà del diàleg i l’escolta activa permanents i d’un exercici compartit de màxima responsabilitat, que agraïm als treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de València, per tornar hores no treballades i facilitar així el correcte funcionament dels servicis municipals de cara al final de l’any", ha afirmat Notario, per a qui la clau d’este nou acord unànime ha sigut "la voluntat de les dos parts d’arribar a una solució consensuada".

Arxivat a:

Destacats