El Consorci Provincial de Bombers de València tanca el 2020 amb 17.372 serveis de tota tipologia

Augmenten els incendis rurals i forestals i els rescats a la muntanya, i baixen accidents de trànsit, incendis urbans i prevencions per espectacles amb foc.

Guardar

incendio_sagunt1
incendio_sagunt1

El Consorci Provincial de Bombers de València ha fet balanç d’un any de treball, donant a conéixer les dades dels serveis realitzats a la província durant el 2020.

En total el Consorci ha atés 17.372 serveis, dels que hi destaquen els 10.525 corresponents a emergències i els 5.877 a serveis de prevenció i assistència tècnica. Altres 970 fan referència a intervencions que finalment han resultat en falses alarmes, o en activitats ordinàries i de menor envergadura del Consorci. Els 17.372 serveis són 445 menys que l’any anterior, una reducció que s’hi ha fet palesa sobretot al capítol de prevencions, ja que el d’emergències ha sigut lleugerament superior en 2020, sumant-ne 111 emergències al 2019.

Quant a les emergències, 5.798 corresponen a incendis. D’ells hi destaquen els 3.493 incendis de caràcter rural o forestal, que representen el 32% de tots els serveis que realitza el Consorci al llarg de l’any. La xifra destaca a més per ser la més alta de la sèrie 2016-2020.

Hi ha hagut 2.172 incendis urbans, que suposen el 20% de volum de treball del Consorci, i dels que hi cal remarcar els 595 d’habitatge. Cal recordar que, a causa de la seua perillositat, el Consorci ha dut a terme durantl’any 2020 dues campanyes específiques de prevenció per evitar tant els incendis rurals i forestals com els d’habitatge, dirigint consells d’autoprotecció a tota la ciutadania a través de campanyes de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Un altre capítol important ha sigut el de salvaments de tota classe, que han ascendit a un total de 4.727 casos. D’ells hi cal remarcar els referits a accidents de trànsit, un total de 657 atesos pel Consorci, mentre que els salvaments a l’àmbit rural durant activitats realitzades a l’entorn natural suposen 272 rescats.

D’altra banda, el Consorci també ha realitzat 5.877 actuacions per prevenció i assistència tècnica. Ací s’inclouen 5.469 prevencions per iniciativa pròpia del Consorci, un aspecte molt important de la seua activitat anual basada en accions com revisió d’hidrants, simulacres o pràctiques d’entrenament, entre d’altres, i tota classe d’activitats que ajuden el Consorci i la província a guanyar en prevenció i seguretat. També dins d’este capítol s’inclouen 408 serveis de peticions alienes, i que contemplen, entre d’altres, serveis de prevenció en espectacles públics, focs artificials o festivitats vinculades al foc com falles o fogueres.

Si comparem totes estes xifres amb les de l’any anterior, es detecten algunes variacions. Els 3.493 incendis rurals/forestals són 324 més que en 2019, convertint-se en la xifra més alta de la sèrie 2016-2020. També s’incrementen els rescats rurals, passant dels 205 de 2019 als 272 de 2020 i sent també la xifra més alta de la sèrie 2016-2020.

El contrari passa amb altres tipus d’emergències, que viuen un clar descens. Els 2.172 incendis urbans es redueixen respecte a l’any anterior en 396 menys, i sent la menor xifra de la sèrie 2016-2020. També baixen els accidents de trànsit, que passen dels 840 de l’any 2019 als 657 de 2020, sent també la xifra més baixa d’eixa mateixa sèrie.

Per la seua banda, els serveis de prevenció vinculats als espectacles de foc (Falles, fogueres, castells de foc etc.), viuen una dràstica reducció motivada per la suspensió d’esta classe d’espectacles, passant dels 909 de l’any 2019 als 240 de l’any 2020, convertint-se en la xifra més baixa de la sèrie 2016-2020.

Destacats