La Generalitat aprova l'informe de situació del Sistema Valencià de la Innovació

Guardar

FOTO_INNOVACION
FOTO_INNOVACION

El Consell Valencià de la Innovació ha aprovat l'informe de situació del Sistema Valencià de la Innovació que assenyala els problemes de l'economia valenciana actual i analitza la situació de la innovació a la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar el projecte d'una Agència Valenciana de la Innovació, que es tramitarà al grup parlamentari de les Corts.

Aquest informe, a encàrrec del Consell Valencià de la Innovació, és un dels passos necessaris per a engegar la futura Agència Valenciana de la Innovació, la llei de la qual de creació es troba en tramitació parlamentària. En concret, aquest estudi assenyala la falta de productivitat i valor afegit com una de les principals dificultats que travessa l'economia valenciana. Així mateix, justifica que la innovació és un factor determinant per a superar aquesta situació i, al seu torn, millorar la qualitat de l'ocupació, la renda per càpita i la sostenibilitat pressupostària.

Per a aconseguir una millora del model productiu valencià, l'informe insta a desenvolupar la "capacitat innovadora" d'este, amb la finalitat d'aconseguir "un creixement intel·ligent, sostenible i integrador". Per a aconseguir aquest objectiu estratègic, els experts recomanen realitzar un aprofitament efectiu del coneixement generat en el conjunt del sistema d'innovació, coordinant tots els seus components i mitjançant el disseny d'incentius per a garantir la seua interconnexió i cooperació efectiva.

A més, l'informe aconsella la creació d'un ens de coordinació, seguiment i avaluació de la innovació. Pel que fa a les seues tasques, aquest nou organisme ha d'encarregar-se de promoure l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià de la Innovació, impulsant per a açò la utilització del coneixement disponible. D'acord amb l'estudi, també ha de concebre's com un "instrument transversal de coordinació efectiva de l'estratègia d'innovació a la Comunitat Valenciana", amb l'objectiu de contribuir a connectar el sistema científic, tecnològic i financer amb el teixit productiu d'una forma eficaç.

Problemes estructurals del Sistema Valencià d'Innovació

Els principals problemes estructurals del Sistema Valencià d'Innovació detectats pel Consell Valencià de la Innovació són un "insatisfactori" nivell d'inversió en R+D+i per part de les empreses, a més d'una instrumentalització "descoordinada" d'aquest tipus de polítiques i la desarticulació.

Quant a la inversió en incorporació de coneixement, s'ha diagnosticat que el sector empresarial té a la Comunitat Valenciana un pes relatiu del 40,82% per sota de la mitjana nacional, que és del 52,92%, i que, per contra, són les universitats les que realitzen una major despesa en R+D+i. En el sector d'ensenyament superior valencià s'inverteix un 46,91% en recerca, desenvolupament i innovació, enfront del 28,13% que es gasta a Espanya.

Destaca, al seu torn, una escassa presència d'activitats intensives en R+D en el sector manufacturer tradicional, amb l'excepció del taulell, a causa que l'especialització no ha penetrat prou en nínxols tecnificats. En concret, el valor afegit brut dels sectors d'alta i mitja tecnologia de manufactures de la Comunitat Valenciana sobre el total del sector és d'un 24,35%, per sota de la mitjana espanyola, d'un 27,86% i dels valors de Catalunya, Madrid i País Basc.

Així mateix s'assenyala la caiguda del nombre d'empreses innovadores en el territori valencià, sobretot a partir de finals del 2008 i 2009, amb motiu de la crisi econòmica i la baixa implantació de polítiques d'innovació en mitjanes i grans empreses.

Descoordinació i desarticulació

El segon focus de problemes que identifica l'informe de situació del Sistema Valencià de la Innovació contínua fent referència a les polítiques en matèria de R+D+i, un àmbit en el qual detecta una "instrumentalització descoordinada i insuficient". Els experts apunten que existeix, a més, una "dispersió institucional" en aquest tipus de polítiques que, d'altra banda, tenen una "feble connexió" amb altres polítiques públiques. Així mateix, l'estudi denuncia un "escàs desenvolupament" dels instruments financers específics de suport a la innovació.

La feble interconnexió entre els agents del Sistema Valencià de la Innovació, sumada a l'escassa articulació entre ells i a la poca producció científica i generació de patents, dóna lloc a un altre dels problemes assenyalats pel Consell Valencià de la Innovació: la desarticulació. Si es comparen les patents per milió d'habitants per comunitats autònomes i països, la Comunitat Valenciana, amb 98,3 patents, es troba per sota de la mitjana espanyola, amb 98,8, i també és inferior a les dades d'altres comunitats autònomes, com Navarra (218), País Basc (158) i Aragó (155) i té taxes molt inferiors a les de països com la República de Corea (3.185), Japó (2139) o els Estats Units (909).

Arxivat a:

Destacats