Habitatge aprova adaptar les rendes del lloguer als preus de mercat en les promocions d'habitatges de la Generalitat

- Cuando el importe del arrendamiento esté por encima de los precios de mercado, se reajustará aplicándole la reducción que corresponda

Guardar

El consell d'adreça de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) ha aprovat aquesta setmana adaptar les rendes de les diferents promocions d'habitatges propis que té en lloguer per a ajustar-les a la situació actual del mercat.

Després de la baixada lineal d'un 15% que es va aplicar en anys anteriors d'un 15% a les 1.087 habitatges que té en règim de lloguer a la Comunitat, aproximadament un 40% d'elles continua desocupada. Açò indica que aquesta decisió no ha resultat efectiva, que els preus d'algunes promocions encara estan per sobre del preu del mercat local i que aqueixa reducció generalitzada del lloguer no s'ha traduït en un increment de l'ocupació dels habitatges.

Davant aquesta situació i amb l'objectiu d'adaptar les rendes al mercat de cada municipi, EIGE realitzarà una anàlisi del mercat local de les diferents promocions que determinarà quin és el preu del lloguer adequat en aquests moments.

En les promocions el lloguer de les quals estiga per sobre dels preus de mercat es reajustarà aplicant-li la reducció que li corresponga, fent més accessible a les persones interessades a arrendar un habitatge.

En aquells blocs de cases en les quals es determine que l'arrendament de EIGE és l'adequat es mantindrà la rebaixa general del 15%.

Cal recordar que, amb l'objectiu de facilitar l'accés als habitatges propietat de EIGE, el passat mes de desembre el consell d'adreça ja va aprovar un Pla de Lloguer Assequible, que suposava la reducció de les rendes de lloguer en els immobles de EIGE, estudiant case per cas i tenint en compte la situació socioeconòmica de cada família.

Amb aquesta mesura, el Consell corregia la fórmula aplicada per l'anterior govern, amb un procediment més just que tinguera en compte la situació econòmica real de les famílies, ja que havia pogut variar des que van accedir a l'arrendament.

Aquest Pla de Lloguer Assequible segueix en marxa i ara es complementa amb aquesta mesura per a adaptar les rendes del lloguer a la situació del mercat local de cada promoció.

Destacats