Ximo Puig anuncia el traspàs de béns immobles a la Comunitat Valenciana per a habitatge social

Guardar

21CONFMINISTRA
21CONFMINISTRA

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha participat en la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat Valenciana, al costat de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, en la qual s'ha acordat el traspàs a la Comunitat Valenciana de cinc béns immobles situats a València, Alacant i Requena.

Després de la reunió, el president de la Generalitat ha destacat que aquesta comissió ha servit per a desbloquejar qüestions incloses en l'agenda social, tant del Consell de la Generalitat com del Govern d'Espanya, "essencialment referides a habitatges socials", "ja que els immobles que passen a la disposició de la Generalitat ens permetran poder construir i promoure habitatge social".

Així mateix, Ximo Puig ha posat de manifest que la comissió mixta s'ha celebrat després d'un "llarg període d'absència de la normalització que requereix un procés de cogovernança entre el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana", atés que l'última reunió es va produir en 2013.

El president ha assegurat que amb la trobada de hui "s'obri un procés d'aprofundiment" en la cogovernança, ja que hi ha una "clara voluntat de cooperació entre els dos governs", i ha mostrat la seua esperança que aquesta comissió "tinga una solució de continuïtat, de normalitat, de quotidianitat, que millore la mateixa essència de l'estat autonòmic".

Cal destacar que a través de l'acord aconseguit en la comissió mixta, s'amplien els mitjans patrimonials adscrits a l'Administració de l'Estat i traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial decret 1720/1984, de 18 de juliol.

Immobles per a habitatge social

L'acord adoptat contempla el traspàs de tres espais que permetran ampliar l'habitatge públic disponible a la ciutat de València. En concret, es tracta del grup d'habitatges socials Ramiro Ledesma Ramos, en al barri de Tormos; d'una parcel·la de 1.226 metres quadrats al barri de Quatre Carreres, i d'un altre solar, al barri de Font de Sant Luís, amb una superfície de 9.378 metres quadrats.

Així mateix, s'ha acordat traspassar una parcel·la amb una superfície de 5.430 metres quadrats situada al barri alacantí de Babel, que també es destinarà a habitatge públic.

Solar d'ús forestal

L'acord també estableix el traspàs de l'immoble "El Sequero", a Requena, format per un solar i un magatzem, situat al carrer Rafael Duyos d'aquesta localitat, i que compta amb una superfície total de 1.333 metres quadrats. Aquest immoble va ser adquirit per cessió en paga de deutes, i actualment és titularitat de Patrimoni Forestal de l'Estat.

Tràmits posteriors per a fer efectius els acords

Després de l'acord aconseguit en la comissió mixta, es produirà la signatura d'acceptació tant per part del president de la Generalitat com per part de la ministra de Política Territorial. Posteriorment, el Consell de Ministres aprovarà els corresponents Reials decrets, que seran publicats tant en el BOE com en el DOGV.

Finalment, en el termini d'un mes després de la publicació, es procedirà al lliurament de la documentació dels mitjans patrimonials cedits i a l'efectiu traspàs dels béns immobles. Així mateix, cal destacar que una vegada finalitzat el procés, es donarà compte de la gestió a Les Corts.

Destacats