Sonia Díaz: 'Les noves mesures tributàries per a 2021 reforçaran la lluita contra la pandèmia'

S'inclouen deduccions per a frenar la despoblació, per a les persones afectades per ERTO i per als qui realitzen donacions relacionades amb la COVID-19

Guardar

Eh9Fp1AXgAAg6dU
Eh9Fp1AXgAAg6dU

La directora de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, ha assenyalat aquest dijous que "les noves mesures tributàries del Consell per a 2021 reforçaran la lluita contra la pandèmia i enfortiran l'economia, amb accions per a frenar la despoblació i deduccions per als afectats per ERTO". Així mateix, també s'inclouen mesures "per a protegir als col·lectius més vulnerables com les dones víctimes de violència de gènere".

Sonia Díaz ha realitzat aquestes declaracions durant la seua participació en el seminari web Jornades Tributàries organitzat per l'Associació d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAFCV), en el qual ha exposat les principals mesures fiscals de la Generalitat per al pròxim exercici.

En la seua intervenció, la directora general ha destacat algunes de les deduccions que s'incorporen en l'IRPF. D'aquesta manera, amb efectes des de l'1 de gener de 2020, es creen deduccions per a compensar la major càrrega fiscal suportada en el tram autonòmic de l'impost pels contribuents beneficiaris d'ajudes o subvencions concedides a treballadors i treballadores afectats per un ERTO.

També amb efectes des de l'1 de gener de 2020, es crea una deducció per a les donacions d'imports dineraris dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19. A més, es crea una deducció per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, siga en metàl·lic o en espècie.

Així mateix, amb la finalitat de promoure la creació de noves activitats econòmiques es crea una deducció per a incentivar les aportacions en el capital efectuades pels socis en favor de societats de capital i cooperatives de nova creació.

Despoblació i dones víctimes de violència de gènere

La Llei de Mesures també inclou deduccions per a lluitar contra la despoblació, com la dirigida a contribuents que residisquen en municipis despoblats o en risc d'arribar a aquesta situació.

Aquestes persones podran beneficiar-se d'una deducció de 300 euros, quantitat que es pot veure incrementada fins als 540 euros en el cas de famílies nombroses.A més, s'incorpora al col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere dins de les persones especialment beneficiades per la deducció autonòmica en l'IRPF per arrendament d'habitatge habitual, equiparant les seues condicions a les conferides a les persones joves o amb discapacitat.

Així mateix, s'estableix una deducció del 10% per a incentivar l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal i s'augmenta el percentatge de la deducció autonòmica per donacions amb finalitat ecològica.

Sonia Díaz ha detallat aquestes mesures durant les Jornades Tributàries organitzades per APAFCV, que s'han convertit en un punt de trobada en el qual abordar els temes de major actualitat fiscal de la mà de destacats ponents.

Enguany han participat en les jornades el delegat especial de l'AEAT, Manuel Cabrera; el cap d'equip d'Inspecció de Dependència de València, Javier Bas; i els catedràtics de Dret Financer i Tributari, Javier Martín i Germán Orón, entre altres.

Destacats