El Síndic de Greuges reclama canviar el procediment de la Renda Valenciana d'Inclusió i les ajudes a dependència

Guardar

El Síndic de Greuges Ángel Luna
El Síndic de Greuges Ángel Luna

El Síndic de Greuges reclama en el seu Informe Anual de 2021 canviar el procediment de gestió de la Renda Valenciana d'Inclusió i les ajudes a la dependència, així com que s'aborden amb urgència les moltes mancances del sistema de salut pública i d'atenció primària, sense menyscapte de l'atenció especialitzada i hospitalària.

Així ho ha indicat el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la presentació en les Corts de l'Informe, en el qual consta que l'any passat es van iniciar 4.125 noves queixes, més altres 20 d'ofici, i s'han atés 16.765 consultes ciutadanes, centrades en la "incapacitat de les administracions per a satisfer en un termini raonable de temps drets vitals de la ciutadania, a causa de la falta de mitjans i a la ineficaç gestió dels recursos".

En concret, el nombre de consultes és el més elevat dels últims tres anys, mentre que les queixes superen lleugerament les de 2020 (4.125 enfront de 4.035), però es mantenen per davall de les de 2019, quan van ser 4.528.

Percentualment, el nombre de queixes per províncies és de 1.864 a Alacant; 1.835 a València i 331 a Castelló. La província d'Alacant té una taxa més elevada de queixes que les altres dues --99,06 per cada 100.000 habitants, enfront dels 56,38 de Castelló i les 70,87 de València--. La mitjana autonòmica se situa en 79,67 queixes per 100.000 habitants.

La vulneració dels drets elementals dels demandants d'habitatge públic i els "greus atemptats" al dret a la participació política també han provocat nombroses denúncies al Síndic, que a més, també destaca que hi ha "problemes recurrents" que venen des d'anys anteriors.

Pel que respecta a les queixes que s'han admés a tràmit (2.862), els serveis socials concentren la major part de les queixes (36,34%). De les 1.040 que hi ha hagut, 435 són per la dependència; 269, per la renda valenciana d'inclusió; 148 per diversitat funcional; 116 de famílies i 55 per prestacions vàries, 13 de majors i quatre de drets de gènere i igualtat.

Hi ha 314 queixes per transparència, de les quals 182 es refereixen a l'accés a la informació; 241 per ocupació (de les quals 228 estan relacionades amb ocupació pública); 193 per règim jurídic, 191 per serveis públics i 172 de Sanitat.

En concret aquestes queixes se centren en l'atenció especialitzada (48), la salut pública (36), la informació sanitària (15), l'atenció primària (11), les llistes d'espera (nou) i l'assistència hospitalària (quatre). Lluna ha considerat que "hi ha poques queixes" en comparació a altres àrees, però això és degut al sistema d'atenció i informació del pacient de la mateixa Conselleria, que ja "sedàs" al pacient.

"Mancances"

Les qüestions que s'arrosseguen des d'anys anteriors, segons el parer del Síndic, "posen de manifest la incapacitat de les administracions per a satisfer drets bàsics de la ciutadania, amb els actuals mitjans i procediments administratius vigents". De fet, moltes administracions apunten a la falta de mitjans com a justificació a la seua falta de resposta.

Aquesta situació ve, en part, de la deficiència de finançament autonòmic, que "s'han arrossegat durant massa anys i que perjudiquen de manera significativa la capacitat d'actuació de les administracions autonòmiques i locals".

Lluna ha remarcat que hi ha "moltes mancances" en les administracions públiques, i ha criticat els "procediments moltes vegades complexos" que regeixen. I és que, malgrat la falta de recursos, "amb els quals tenen, segurament hi hauria procediments més àgils". També ha advocat per la "flexibilitat" en la mobilitat dels funcionaris.

Depèndencia i Renda Valenciana d'Inclusió

Segons la Sindicatura, "tampoc s'han resolt els innombrables problemes que ocasiona el mal funcionament dels aplicatius informàtics utilitzats en la gestió dels títols de família nombrosa, de la dependència i, especialment, de la renda valenciana d'inclusió. Abordar ja aquestes mancances és molt urgent", ha remarcat la Sindicatura. "Tot això és burocràcia, és retard", ha assenyalat Lluna.

En el seu informe, el Síndic ha denunciat els "excessius retards en el reconeixement de drets de caràcter vital". "Tenint en compte del considerable esforç que ha realitzat la Generalitat per a incrementar, any rere any, les dotacions pressupostàries dedicades a aquestes matèries, resulta inexcusable modificar els procediments de gestió d'aquestes
ajudes", ha agregat.

Una d'elles, ha remarcat Lluna, és en la burocràcia per a l'accés a les ajudes de la dependència per la cessió als Ajuntaments de la gestió de part d'aquestes subvencions, però "sense cap poder de decisió", la qual cosa obliga a un "vaivé" de paperassa entre consistoris i Conselleria.

Quant a la Renda Valencia d'Inclusió (RVI), ha criticat el "criteri de la Conselleria d'Igualtat de denegar la prestació quan la persona sol·licitant ha acceptat algun treball temporal o a temps parcial, sense prendre en consideració tot el temps que ha estat sense treballar i els mesos d'infructuosa espera sense percebre la renda". "Aquesta actitud de la Conselleria està desincentivant de manera notòria la cerca d'ocupació", ha considerat Lluna.

Preguntat per la gestió de la Conselleria d'Igualtat i les queixes reiterades sobre la tramitació de la dependència, Lluna ha criticat que "no estan oferint cap mena de solució". "És una mica frustrant a vegades veure com sembla que ningú respon", ha lamentat.

De fet, ha lamentat que en el cas de la dependència i el "vaivé" entre ajuntaments i Conselleria, no s'haja fet una "reflexió de gran importància". En aquest sentit, ha lamentat que no s'haja "replantejat" en cinc anys "si el model dissenyat és el més eficaç per a satisfer els drets" dels ciutadans. "No són normals els embossos que tenim a hores d'ara", ha agregat.

Atenció primària i habitatge

Lluna ha remarcat la necessitat de reformar l'atenció primària en sanitat, i més a causa de la pandèmia: "No hi ha hagut una resposta a l'altura de l'angoixa que provoca la falta de contacte i la sensació d'abandó per part de serveis elementals. Sensació d'abandó que es multiplica en el cas de persones majors, sense accés a les noves tecnologies", ha manifestat el Síndic.

Per això, el Síndic exigeix la ràpida materialització dels anuncis del Consell relatius a la posada en marxa de nous plans per a reforçar la capacitat del sistema sanitari públic, singularment de l'atenció primària, amb l'objectiu de convertir-la en l'eix de tot el sistema, perquè venen amb diverses ones de retard.

Respecte a la gestió de les ajudes a l'accés a l'habitatge, ha tornat a remarcar les traves per al seu accés. Per exemple, s'ha referit a la necessitat de presentar sol·licitud telemàtica per a accedir quan les persones que necessiten un habitatge no tenen, habitualment, accés a internet. "Això suposa no entendre a quina classe de gent, ciutadans o tipus de sector social s'estan dirigint", ha remarcat Lluna.

D'altra banda, Lluna ha mostrat també la seua "alarma" pel "creixement de les queixes relacionades amb la transparència". "Cada vegada són més els regidors de l'oposició de diferents colors polítics, que han d'acudir al Síndic perquè l'Ajuntament els done accés a informació a la qual tenen dret", ha remarcat. "Un regidor de l'oposició és tan regidor com l'alcalde i té dret a conéixer les mateixes dades sobre l'ajuntament que l'alcalde", ha remarcat.

Destacats