Sanitat publica la pròrroga del personal de reforç i la mobilitat i possibilitat de suspendre lliurances

Guardar

lista-espera-medicos
lista-espera-medicos

La Conselleria de Sanitat ha publicat aquest divendres la resolució en la qual es prorroga com a mínim fins al 31 de maig de 2021 al personal de reforç contractat per a fer front a la pandèmia de la Covid i en la qual a més s'autoritza la mobilitat funcional i territorial forçosa del personal sanitari i a suspendre jornades de descansos, vacances, permisos i reduccions de jornades.

Aquestes mesures queden recollides en la resolució que publica aquest divendres en el DOGV la conselleria de Sanitat Universal per a "garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria de recursos humans, enfront de la pandèmia provocada per la Covid-19".

D'aquesta manera, s'amplia la contractació de les places de reforç per a fer a la pandèmia de la covid fins al 31 de maig i aquesta pròrroga podrà estendre's si la situació ho aconsella. De la mateixa manera, es podran aplicar mesures excepcionals per al reforç de la plantilla.

MOBILITAT DEL PERSONAL

D'altra banda, la resolució autoritza a adscriure a personal facultatiu especialista a exercir funcions diferents de les seues habituals quan es produïra una insuficiència de personal per a atendre adequadament les necessitats assistencials en un determinat àmbit funcional.

Aquesta mesura serà aplicable durant la vigència dels estats d'alarma declarats per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i es podrà fer extensiva a altres categories professionals diferents de l'anteriorment esmentades si les circumstàncies sanitàries així ho exigiren.

A més, de la mobilitat funcional la resolució també autoritza la mobilitat territorial del personal. Al principi, la mobilitat geogràfica acordada per les gerències dels departaments limítrofs o les direccions de centres serà voluntària.

No obstant això, en cas que no existir personal voluntari es recordarà de manera forçosa mitjançant una resolució conjunta de la Direcció General de Recursos Humans i d'Assistència Sanitària" degudament motivada" entre efectius dels Departaments o centres limítrofs i amb criteris d'"especial idoneïtat del personal, ateses les circumstàncies excepcionals d'aquesta crisi".

Aquest trasllat no podran afectar aquells empleats o empleades públiques que acrediten necessitats de conciliació familiar o situacions d'especial protecció com a cures a persones majors, menors o dependents, o es troben en situació d'especial protecció o vulnerabilitat.

Finalment, la resolució autoritza a suspendre les jornades de descans, permisos i llicències i vacances i reduccions de jornada en "casos d'excepcional necessitat assistencial i de manera motivada en un àmbit funcional o geogràfic determinat".

Destacats