Oltra: "El Consell és una vegada més capdavantera en la regulació sobre els 'lobbies' garantint la transparència i integritat en la seua actuació"

El Ple ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei de grups d'interés aprovada en 2018

Guardar

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que el Ple ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei de l'activitat dels grups d'interés, aprovada en 2018, amb el que el Govern valencià "una vegada més és líder" en regulació en aquesta matèria, garantint "la transparència i la integritat en l'activitat d'influència".

Per a Oltra, la consolidació d'integritat institucional és "fonamental per a una societat democràtica avançada" i per això el Consell està "posant les eines necessàries per a reduir el llindar de tolerància, perquè la transparència és un dels millors antídots contra la corrupció".

En aquest context, ha destacat que la regulació de l'activitat dels 'lobbies de pressió', és una "eina positiva per a la transparència, però també per al foment de la participació i la qualitat democràtica. És una forma de participació en els assumptes públics, que permet un diàleg profitós per a la societat, ja que la capacitat d'influència queda sotmesa a un codi de conducta, posant fre a la cultura de l'amiguisme".

Amb aquest objectiu es va aprovar la Llei 25/2018, amb la qual es va crear el Registre de Grups d'interés, "per a donar a conéixer a tota la ciutadania valenciana la identitat de les persones i organitzacions"; a més es va regular la publicitat dels contactes amb aquests grups durant l'elaboració de normes i també el corresponent règim sancionador".

Desenvolupament del Decret

Oltra ha explicat que el decret aprovat pel Consell desenvolupa els instruments creats mitjançant aquesta llei, entre els quals ha destacat el Registre de Grups d'Interés, dotant-lo de "mecanismes de control que garantisquen la seua utilitat i eficiència" el que ha qualificat de "molt innovador".

En aquest Registre, de caràcter públic, gratuït i electrònic, s'han d'inscriure de manera obligatòria les persones i les organitzacions que exercisquen de qualsevol forma l'activitat d'influència.

Així mateix, el decret regula la inscripció d'aquests grups, l'obligació de compliment del codi de conducta establit en la Llei, les categories dels grups, efectes de la inscripció i el tractament de les dades dels quals hagen d'inscriure's.

També es regula un sistema de verificació i control de les dades registrals i l'informe de petjada o empremta normativa, per a facilitar la publicitat i el coneixement dels contactes que l'administració pública, els càrrecs públics i el personal empleat públic de la Generalitat mantinguen amb els grups d'interés durant l'elaboració i adopció dels avantprojectes de llei i els projectes de decret del Consell. Aquest informe es publicarà en el Portal de Transparència dins de l'apartat corresponent a l'expedient d'elaboració de la norma.

D'altra banda, el decret desenvolupa el procés especial de participació prèvia en l'elaboració de normes dels grups que actuen en defensa dels interessos afectats per aquesta norma, dotant-ho de seguretat jurídica per a totes les parts; així mateix, estableix el procediment sancionador que haurà de seguir-se en cas de produir-se infraccions, avançant en l'efectivitat de la punibilitat en aquells casos en els quals procedisca l'aplicació d'una sanció davant l'incompliment de les obligacions previstes en la mateixa llei.

Arxivat a:

Destacats