Més de 26.000 persones comuniquen a Sanitat l'assistència i els tractaments que volen o no rebre al final de la seua vida

Guardar

Enfermera vacuna covid19
Enfermera vacuna covid19

Un total de 26.670 persones, la majoria dones, tenen inscrites les seues voluntats anticipades en el registre de la Comunitat Valenciana, segons les últimes dades disponibles. Les voluntats anticipades són un document on la persona interessada plasma l'assistència sanitària i els tractaments que desitja o no rebre en cas de no poder manifestar-ho de manera conscient en el moment final de la seua vida.

L'any passat, 1.328 persones, també més dones que homes, es van inscriure en el Registre de Voluntats Anticipades. Per províncies, 582 a Alacant; 145 a Castelló i 601 a València.

La majoria va acudir als Serveis d'Atenció al Pacient que hi ha als hospitals o a una de les tres direccions territorials que Sanitat té en cada província valenciana. En canvi, 380 persones van fer el tràmit en una oficina notarial, que després va transmetre el document al Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.

Per a facilitar i fer més còmode el procés, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha proposat que les voluntats anticipades també es puguen registrar telemàticament, sempre garantint la seguretat informàtica del procés i la privacitat de la persona.

La modificació legal que permetrà aquesta millora està en marxa i es preveu que puga estar operativa després de l'estiu, la qual cosa alinearia a la Comunitat amb les autonomies més avançades en la matèria."És necessari humanitzar al màxim el sistema públic de salut i respectar els desitjos i plantejaments de cada pacient", ha incidit la consellera de Sanitat, Ana Barceló.En aquesta mateixa línia, també s'inclou la Planificació Anticipada de Decisions sanitàries que el professional sanitari recollirà al llarg del procés clínic del qual estiga sent tractada la persona.

Decidir sobre el destí dels òrgans

Les Voluntats Anticipades són el document pel qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte quan es trobe en una situació en la qual no puga expressar lliurement la seua voluntat.

A través d'aquest document, la persona també pot decidir sobre el destí dels seus òrgans (amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació), així com indicar qui serà el seu representant perquè, en cas necessari, actue com a interlocutor davant el metge o l'equip sanitari que ha de decidir sobre els tractaments a realitzar al final de la vida del pacient.

La declaració d'instruccions prèvies és accessible des de la història clínica després de la seua inscripció en el registre, de manera que el personal mèdic pot consultar i complir les directrius marcades, que no poden en cap cas ser contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica. El document de Voluntats Anticipades es pot descarregar des de la web de Sanitat.

Destacats