La Mesa de Polítiques Públiques de 'l'acord Alcem-nos' identifica en els Pressupostos acciones per import de 351,2 milions

Soler, Bravo i Pascual han detallat quines són les accions més rellevants que els seus respectius pressupostos han recollit per a superar la crisi econòmica, social i sanitària derivada de la COVID-19

Guardar

20.11.30_Reunion_Mesa_Politicas_Publicas_2
20.11.30_Reunion_Mesa_Politicas_Publicas_2

La Taula Sectorial de Diàleg Social de Polítiques Públiques de 'l'acord Alcem-nos' ha identificat en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 accions per import de 351,2 milions d'euros, tal com s'ha posat de manifestat en la reunió de seguiment que ha tingut lloc aquest dilluns.

En la trobada, presidit pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, han participat també la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo, i la consellera d'Innovació, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

Així mateix, han assistit la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, el president de la CEV, Salvador Navarro i representants d'UGT i CCC, que han tingut l'ocasió d'analitzar la repercussió que ha tingut l'acord social en els pressupostos de cadascuna de les conselleries. No obstant això, tal com han indicat "els pressupostos recullen moltes més accions vinculades a l'estratègia 'Alcem-nos' que no han sigut identificades nominativament, sinó que formen part d'actuacions genèriques, per la qual cosa no apareixen reflectides".

La Mesa de Polítiques Públiques és una de les quatre taules sectorials en les quals es divideix la Taula General de Diàleg Social, i que al seu torn està integrada per tres grups de treball.

El grup de treball de l'àmbit de Justícia, Interior i Administracions Públiques, liderat per la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, ha centrat la seua anàlisi i estratègia en els temes de funció pública, justícia i emergència. Aquest equip ha identificat accions per import de 62,2 milions.

Per part seua, el grup d'Investigació, Innovació i Digitalització, liderat per la consellera d'Innovació, Ciència i Societat Digital, ha focalitzat la seua anàlisi i estratègia en els temes de ciència, investigació, innovació i digitalització; identificant accions per valor de 157,3 milions.

Mentrestant, el grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic, dirigit pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, s'ha ocupat d'analitzar els temes de finançament, model econòmic i noves tecnologies continguts en Alcem-nos, que han tingut un impacte en els comptes de la Generalitat de 131,7 milions.

Soler: "Hisenda atén 10 línies estratègiques de 'Alcem-nos'"

Durant la seua intervenció, Soler ha destacat que "la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic atén un total de 10 línies estratègiques en el marc de l'acord Alcem-nos, unes línies que donen al seu torn suport al desenvolupament de 17 accions".

"Entre elles figuren de forma destacada la reforma del sistema de finançament autonòmic cap a un nou model basat en els principis de suficiència, equitat i corresponsabilitat; la millora de l'eficiència en la gestió tributària; l'avanç cap a la justícia fiscal, i la identificació de noves fonts de finançament en el Marc Financer Pluriennal 2021-2017 de la Unió Europea", ha subratllat Soler.

"També comptem amb línies estratègiques alineades amb els grans objectius estratègics marcats per la Comissió Europea basats en la doble transició ecològica i digital, el desenvolupament d'un model econòmic basat en la triple sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental, i el desenvolupament i implementació de les noves tecnologies", ha indicat el conseller.

Vicent Soler ha explicat que "donat el caràcter transversal de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el nostre pressupost també atén accions en l'àmbit de la recuperació social i econòmica relacionades amb altres departaments". Es tracta d'actuacions en l'àmbit educatiu, de la transparència en l'Administració, de diagnòstics econòmics, d'una indústria productiva i resilient, de l'avanç cap a una economia baixa en carboni en l'àmbit de l'habitatge i la mobilitat, o de la modernització del servei públic d'ocupació".

Bravo: "L'Administració pública, la justícia i la seguretat, àmbits essencials per a la convivència"

D'altra banda, la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo ha explicat que el seu departament ha dissenyat 3 línies estratègiques, dividides en 12 accions per a les quals els Pressupostos de la Generalitat destinaran una inversió de 62,2 milions d'euros.

La primera de les línies està dirigida cap a la regeneració de l'Administració, la reducció de la temporalitat, la millora en la formació del personal empleat públic i la reducció de les càrregues administratives. Aquestes iniciatives compten amb un pressupost de 2,2 milions d'euros.

Per part seua, els 56,2 milions d'euros destinats a la línia estratègica de reforç i modernització de la Justícia permetrà dur a terme iniciatives de millora de les infraestructures de les seus judicials, la implantació de l'expedient electrònic, la reducció de la càrrega de treball, garantir l'accés a la Justícia en condicions d'igualtat i executar un pla de xoc COVID-19 en els jutjats valencians.

Finalment, les tres accions compreses en la línia estratègica per a un territori més segur permetran articular mecanismes de prevenció i lluita enfront de pandèmies, millorar els operatius d'emergències de les entitats locals i reforçar la coordinació interadministrativa gràcies als 3,6 milions que consignen els Pressupostos per a aquests fins.

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha assegurat que aquestes línies pressupostàries permetran "activar el pla de reactivació de la Comunitat Valenciana a través de l'enfortiment dels serveis públics en tres àmbits essencials per a la convivència com són l'Administració Pública, la Justícia i la Seguretat".

No obstant això, des de Justícia també han destacat l'existència d'altres partides pressupostàries vinculades a la recuperació econòmica i d'emergència derivada de la COVID-19 que no apareixen englobats en línies específiques i el muntant de les quals ascendeix en el cas de Justícia a 28,7 milions addicionals.

Pasqual: "La ciència i la innovació han eixit reforçades"

Finalment, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha destacat que la Mesa de Diàleg Social "ha sigut fonamental per a generar propostes de solució als enormes reptes que s'han obert a causa de la pandèmia, solucions que tindran un llarg recorregut, i que són el reflex d'una societat que és capaç d'unir-se per a construir un futur resilient, sostenible i inclusiu".

En aquest sentit, Carolina Pascual ha subratllat "l'aposta de la Generalitat per la Ciència i la Innovació, que han eixit clarament reforçades en els pròxims pressupostos, la qual cosa respon a un dels objectius que de manera unànime van secundar tots els representants de l'acord Alcem-nos: el creixement de forma continuada de la inversió en R+D+I".

D'aquesta manera, ha recordat que per a 2021 el volum de recursos per a innovació i ciència vinculats directament a Alcem-nos ascendeix a més de 157 milions dividits en 5 línies estratègiques i 18 accions. En concret, des d'Innovació s'ha identificat com a prioritàries la Transformació digital i ecològica de l'estructura productiva valenciana; la creació d'una indústria productiva, resilient, diversificada i vinculada al territori; la vinculació de la ciència, la investigació, el coneixement i les noves tecnologies; el reforç del sistema regional de ciència i investigació; i, finalment, la societat digital i bretxa digital.

A més, segons ha afegit, els projectes que es duran a terme "busquen reforçar el sistema científic i innovador, amb projectes a mitjà i llarg termini que generen canvis qualitatius i que ens permeten transferir coneixement a les empreses, amb la finalitat de generar una transformació del model econòmic cap a la societat del coneixement".

Destacats