La Generalitat i el Ministeri de Sanitat col·laboraran per a localitzar els casos sospitosos de Covid-19

Guardar

test covid ep
test covid ep

El ple del Consell ha aprovat hui el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i el Ministeri de Sanitat, sobre la cessió de dades del formulari de control sanitari, gestionat a través de l'app Spain Travel Health.

Aquest conveni té per objecte establir els termes de la cessió a la Generalitat de les dades registrades en l'app Spain Travel Health SpTH corresponents a les persones que es troben en el territori de la Comunitat Valenciana.

Suposa la col·laboració imprescindible entre les autoritats sanitàries de Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat per a localitzar als possibles casos i poder aplicar l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 revisada per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Els beneficiaris són les persones residents a la Comunitat Valenciana o que es troben en el seu territori. El conveni no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants, no tenint efectes econòmics per a la Generalitat.

L'app Spain Travel Health SpTH té com a finalitat la vigilància i control sanitari de passatgers procedents de vols internacionals, proporcionant una avaluació sobre si el passatger internacional ha pogut tindre contacte amb la COVID-19, possibilitant la localització de contactes estrets vinculats als vols o el seguiment de les persones en la seua destinació a Espanya a fi de detectar precoçment la possibilitat d'aquesta malaltia.

La informació recollida serà tractada exclusivament per a finalitats d'interés públic en l'àmbit de la salut pública o per a garantir elevats nivells de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària o, si escau, per a protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones físiques, sobre la base de la normativa aplicable en matèria de salut pública i sempre amb les mesures adequades i específiques que establisca aquesta normativa per a protegir els drets i llibertats de l'interessat, i en particular el secret professional.

La disposició addicional sisena del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, assenyala que el Ministeri de Sanitat determinarà els controls sanitaris necessaris als quals han de sotmetre's els passatgers que arriben a Espanya per via aèria o marítima i l'abast d'aquests controls, sent el responsable de la seua execució. Aquests controls podran incloure la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre l'estat del passatger.

Aquest Reial decret llei assenyala igualment que, pel que fa al control documental, els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol, hauran d'emplenar un formulari de salut pública, el contingut i la forma de presentació de la qual serà establit per la persona titular de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat.

Destacats