La Generalitat estudia ampliar l'ajuda directa a Fira València després de l'aprovació del Marc Temporal Nacional

El muntant total de l'ajuda dependrà de les pèrdues que Fira puga demostrar derivades de la COVID i de les necessitats financeres per a 2021

Guardar

fira valencia ep
fira valencia ep

El Comité Executiu de Fira València ha aprovat per unanimitat sol·licitar que la Generalitat Valenciana estudie l'aprovació d'una ajuda directa per a pal·liar els efectes que ha tingut en els seus comptes la COVID durant l'any 2020, així com per a atendre les seues necessitats durant l'any 2021, acollint-se al nou marc temporal nacional d'ajudes d'Estat que la Comissió Europea va aprovar per a Espanya la setmana passada.

L'aprovació del Marc Temporal Nacional permet la concessió d'ajudes directes de fins a 10 milions d'euros sense autorització prèvia a Brussel·les, sempre que no superen el 90% de les pèrdues ocasionades per la COVID en el cas de les pimes. D'aquesta manera, i davant els problemes de liquiditat que arrossega la institució firal, la Conselleria d'Economia treballarà com més prompte millor per a estudiar l'aprovació d'una nova ajuda directa que se sumaria als 800.000 euros que Fira ja ha rebut en els últims mesos. En qualsevol cas, l'import definitiu dependria de l'estudi financer i de les necessitats de liquiditat demostrades per Fira.

Cal recordar que des de la Generalitat ja s'havia iniciat el procediment per a concedir a Fira València una ajuda directa per una quantia superior al que s'estableix en el marc temporal, i que es fixava fins a la setmana passada en el límit de 800.000 euros, per la qual cosa aquesta proposta agilitaria l'arribada de liquiditat a la Fira.

En qualsevol cas, tal com ha acordat el Comité Executiu, des de la Generalitat també s'estudiarà la forma més efectiva d'avançar el pagament d'una possible ajuda perquè Fira València atenga les seues necessitats immediates de tresoreria.Compliment al 100% del full de ruta financer

Durant la reunió del Comité Executiu també s'ha adonat del compliment "al 100%" del full de ruta financer dissenyat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a garantir la viabilitat de la institució firal, de la qual la Generalitat Valenciana ha hagut d'assumir un deute de més de 1.000 milions d'euros entre capital i interessos.

En aquest sentit, s'ha detallat el procés de subrogació del deute, que ja ha finalitzat, així com el canvi de titularitat dels béns i dels terrenys, que han passat a formar part de la Generalitat Valenciana a través d'un procés de Mutació Demanial Externa després de l'acord aconseguit amb l'Ajuntament.

D'aquesta manera, la titularitat dels béns i terrenys serà transmesa a la Generalitat, sempre que es destinen de manera majoritària a l'activitat firal. Encara que, tal com estableix l'acord adoptat divendres passat per l'Ajuntament, la Generalitat també podrà destinar aquests béns a altres usos, sempre que siguen compatibles amb l'activitat firal.

De la mateixa forma, i amb la finalitat de poder garantir la viabilitat d'un nou model firal, també s'ha adonat de la subrogació de la Generalitat Valenciana com a Administració que concedeix la concessió sobre l'activitat firal, que en aquest moment recau sobre Fira València, en substitució de l'Ajuntament de València.

Tal com han apuntat els i les membres del Comité Executiu, el compliment del full de ruta establit per a la reestructuració financera de l'entitat permet obrir una nova fase vinculada a la reorganització de la Fira i del seu model de gestió, que haurà d'adaptar-se a la nova realitat econòmica.

Destacats