La Generalitat convoca dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa

Guardar

parlamento europeo
parlamento europeo
La Generalitat ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, en les seus de Bruges (Bèlgica) i/o Natolín (Polònia), durant el curs 2021-2022.La concessió d'aquestes beques a joves graduats per a realitzar estudis de postgrau, contribuirà a reforçar la presència de la Comunitat Valenciana a la Unió Europea, en estar directament relacionades amb les dimensions polítiques, jurídiques, econòmiques o internacionals de la integració europea.Les beques consisteixen en l'exempció a les persones beneficiàries de part del pagament de l'import corresponent a les despeses de matrícula, allotjament i manutenció.La duració de les beques és de deu mesos, a comptar des de l'inici del curs en el Col·legi d'Europa i el termini per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.La presentació es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.Es pot consultar aquesta convocatòria en la web de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat.
Destacats