La Diputació amplia a tota la seua plantilla l'opció del treball a distància per a prevenir la propagació de la pandèmia

La corporació, pionera en la implantació del teletreball, acorda una nova instrucció que s'aplicarà des del dilluns 18 de manera progressiva per a tots els seus empleats, inclosos caps de servei

Guardar

Dipu_1
Dipu_1

La Diputació de València amplia a tota la seua plantilla l'opció del treball a distància per a prevenir la propagació de la pandèmia. Així ho recull la nova instrucció emesa per la diputada de Personal, Pilar Molina, i consensuada amb el Comité de Seguretat i Salut i la Taula General de Negociació, que s'aplicarà de manera gradual a partir del dilluns 18 de gener. Entre les mesures acordades destaca la inclusió dels caps de servei en els torns de treball no presencial i la decisió que els empleats que residisquen en municipis amb tancament perimetral exercisquen des de les seues cases.

La Diputació, que va ser pionera en el teletreball abans de l'inici de la pandèmia, implementant un sistema que es va posar a prova amb èxit durant els mesos més complicats del primer estat d'alarma decretat pel Govern central, no ha registrat fins hui cap brot laboral de contagi de la COVID-19.

En aquesta línia, la intenció de la corporació amb l'ampliació del teletreball de manera indefinida és evitar en la mesura que siga possible el risc de transmissió, garantint el funcionament dels serveis prestats, i reforçar els grups bambolla en els torns presencials, que es mantenen en el 50% d'una plantilla de 1.200 empleats.

Torns rotatoris

La instrucció acordada aquest divendres té per objecte establir els criteris generals per a implementar transitòriament torns de treball en els diferents serveis de la Diputació de València. Aquests serveis s'organitzaran en dos torns setmanals amb caràcter rotatori. Els grups estaran integrats, aproximadament, pel 50% dels efectius i s'alternaran setmanalment de manera presencial i mitjançant fórmules de treball a distància sense que això supose cap minvament en la prestació del servei, com ve succeint des que es va implantar el treball a distància.

La composició dels grups haurà de mantenir-se inalterable i els caps de servei, que també entren en les rotacions, seran els encarregats de comunicar qualsevol canvi, així com les tasques i dedicació dels empleats que estiguen baix la seua responsabilitat al Departament de Personal que dirigeix la diputada Pilar Molina.

Durant els torns de prestació del servei mitjançant la modalitat de treball a distància s'aplicaran les mateixes condicions de permanència en el lloc que en la modalitat presencial, podent-se establir percentatges de treball a distància diferents en aquells departaments en els quals resulte essencial garantir la seua activitat.

La major part de les aplicacions corporatives són accessibles a través de la intranet sense necessitar accés mitjançant VPN, encara que en qualsevol cas la institució garanteix les aplicacions informàtiques necessàries per a desenvolupar el teletreball en condicions òptimes als seus empleats.

Reunions per videoconferència

Amb caràcter preferent, les reunions entre personal de diferents centres de treball se celebraran mitjançant videoconferència. Així mateix, en la mesura que siga possible s'evitaran les reunions que impliquen desplaçaments a altres localitats. Igualment, se suspendran tots aquells viatges de treball que puguen solucionar-se mitjançant trucada telefònica o videoconferència. També els òrgans tècnics de selecció i les entrevistes en els processos selectius es realitzaran per via telemàtica sempre que el contingut a tractar ho permeta.

La intenció de l'àrea d'Administració General que dirigeix la diputada Pilar Molina és regular el treball no presencial en la corporació provincial atenent no sols situacions d'emergència, sinó als avantatges que el teletreball pot tindre en el funcionament diari de la institució. En paraules de Pilar Molina, "no parlem només d'una mesura de conciliació de la vida familiar i laboral, sinó d'una oportunitat per a avançar en la modernització de la Diputació i la millora dels serveis que presta a ajuntaments i persones".

Les últimes mesures acordades, que substitueixen a les dictades a principis de novembre, s'aplicaran de manera progressiva entre el 18 i el 22 de gener i tindran caràcter indefinit fins que la Diputació acorde una nova instrucció que les modifique o deixe sense efecte, atesa l'evolució de la pandèmia.

Destacats