La Conselleria d'Hisenda i l'AIReF organitzen un seminari d'avaluació de l'eficiència de la despesa pública

Guardar

palau de la generalitat valenciana presidencia vlcextrafoto carles desfilis-2
palau de la generalitat valenciana presidencia vlcextrafoto carles desfilis-2

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha organitzat, en col·laboració amb l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), un seminari d'avaluació de polítiques públiques.

El seminari està dirigit a empleats públics de diverses conselleries i organismes autònoms de la Generalitat i té com a principal objectiu donar a conéixer, des d'un punt de vista pràctic i des de l'experiència de l'AIReF, algunes de les tècniques més rellevants per a avaluar l'impacte de les polítiques públiques.

S'imparteix en format streaming per part de l'equip de l'AIReF implicat en el projecte d'anàlisi de despesa pública (Spending Review) que porta desenvolupant aquesta institució per encàrrec del Govern central en els últims anys.

El paper de l'AIReF en l'avaluació de polítiques públiques no s'esgota amb aquest projecte, sinó que està cridada a ser una activitat central i permanent de la institució, tal com s'ha posat de manifest en la recent presentació del seu pla estratègic 2020-2026.

Precisament en aquest marc, l'AIReF es proposa fomentar la cultura d'avaluació dins del procés pressupostari a través de la difusió de coneixement sobre metodologies d'avaluació de polítiques públiques i la col·laboració i intercanvi de coneixement amb les institucions i organismes amb funcions d'avaluació.

Millora de la qualificació tècnica dels empleats públics

Aquest curs, iniciativa de la direcció general de Model Econòmic, Finançament i Política Financera, es desenvolupa al llarg de tres sessions amb un total de 15 hores de duració i permetrà la millora de la qualificació tècnica dels funcionaris amb l'objectiu de promoure l'efectiva transferència i aplicació de coneixement a la gestió autonòmica per a la millora de l'eficiència i l'autonomia financera.

El director general de Model Econòmic, Finançament i Política Financera, Juan Pérez recorda que la Comunitat Valenciana "rep uns recursos procedents del Sistema de Finançament Autonòmic molt inferiors a la mitjana de les comunitats autònomes, tant en termes per càpita com per càpita ajustada".

No obstant això, afig que "al marge de la necessitat de convergir amb la resta d'autonomies en la despesa per habitant per a disposar dels serveis públics almenys amb la mateixa qualitat que la mitjana autonòmica, és necessari assegurar que la despesa realitzada s'efectua seguint els principis d'eficàcia i eficiència".

Destacats