La Conselleria d'Hisenda facilita a partir d'ara la presentació de documentació per via telemàtica

La nova ordre que publica el DOGV permet la presentació 'online' de tot tipus de documents que no tinguen caràcter notarial, a més d'habilitar nous mètodes de signatura electrònica per als tràmits que realitzen la ciutadania amb la ATV

Guardar

30_DIRECTORA_ATV-21
30_DIRECTORA_ATV-21

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha publicat una ordre que simplifica i facilita la presentació de documentació per via telemàtica, per part dels contribuents, en liquidar els impostos de Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats i Successions i Donacions amb l'Agència Tributària Valenciana.

La nova ordre permet la presentació electrònica de tot tipus de documentació que no tinga caràcter notarial de manera complementària a l'autoliquidació.

D'aquesta manera, per primera vegada es permet presentar còpies electròniques de documents privats, com per exemple els relatius a una donació, o de documents judicials.

Amb aquesta mesura, la Direcció General de Tributs i Joc pretén continuar avançant en la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit tributari, una cosa especialment important en l'actual context derivat de la COVID-19.

Nous tipus de signatura electrònica

Una altra de les novetats que inclou l'ordre i que s'ha publicat aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), és que permet la utilització d'altres tipus de signatura electrònica que, fins ara, no estaven autoritzades en l'àmbit tributari, encara que sí que eren admeses per la Generalitat per a tràmits generals.

Aquesta mesura permet adaptar l'anterior normativa als nous temps, en admetre qualsevol tipus de signatura per als tràmits amb l'ATV, sempre que aquest mètode estiga autoritzat per la Generalitat.

Destacats