L'Agència Tributària Valenciana publicarà la llista de contribuents morosos que deguen més d'un milió d'euros

Guardar

Dinero billetes
Dinero billetes

L'Agència Tributària Valenciana (ATV) publicarà la llista de contribuents morosos que deguen més d'un milió d'euros a la hisenda pública de la Comunitat, tal com es recull en el projecte d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que s'exposa a informació pública a partir d'aquest dimecres.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és "fomentar les bones pràctiques tributàries i previndre i reduir el frau fiscal, augmentant la pressió sobre les persones i societats que més deuen a la Generalitat". L'ATV se suma així a una iniciativa que també desenvolupa en l'àmbit nacional l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), explica el departament que dirigeix Vicent Soler a través d'un comunicat.

El llistat de morosos de l'ATV s'elaborarà a partir de les dades de deutes i sancions pendents de pagament que no es troben suspeses ni ajornades, a data de 31 de desembre de cada any, sempre que l'import global de les mateixes supere la quantitat d'1.000.000 d'euros.

Es tindran en compte per a això els deutes tant dels tributs propis de la Generalitat (Joc i Mediambientals), com d'aquells tributs cedits a la Generalitat per l'Estat (Patrimoni, Successions i Donacions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals).

INFORMACIÓ PÚBLICA

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) anuncia aquest dimecres la posada a informació pública del projecte d'ordre que regularà la publicació d'aquest llistat en la Comunitat Valenciana.D'aquesta manera, a partir de hui, les persones interessades disposen de 15 dies hàbils per a fer al·legacions, suggeriments i observacions al text, que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Donar a conéixer la llista de grans deutors tributaris, recorden des de l'administració autonòmica, és una possibilitat recollida en l'article 95. Bis de la Llei General Tributària, que preveu la publicació d'un llistat comprensiu de les dades identificatives de deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries.

En el cas concret de la Comunitat Valenciana, la Llei 3/2020 de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'any 2021, la coneguda com a Llei d'Acompanyament, incorpora en la seua disposició addicional quarta que la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tributs i Joc "ha de regular la publicació, dins de l'àmbit de les competències de la Generalitat, de la llista que inclou als deutors amb la hisenda pública", disposició sobre la base de la qual s'ha elaborat la present ordre.

Destacats