Ivace Energia destinarà 6,59 milions d'euros per a sufragar actuacions de rehabilitació energètica en els edificis de la Generalitat

Es donen suport a les mesures d'eficiència energètica que milloren una lletra la qualificació energètica

Guardar

 Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial
Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d'un programa d'ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents de la Generalitat, dotat amb un total 6,59 milions d'euros.

L'objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent pròpia, arrendada i/o explotada de la Generalitat, mitjançant actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, és a dir façanes, cobertes, finestres, forjats, ponts tèrmics, elements de protecció solar.

Així mateix, se sufragaran les actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l'edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici reduirà el seu consum d'energia al voltant d'un 30%, segons les dades d'Ivace Energia.

Cal recordar que els edificis compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A (més eficient) a G (menys eficient).

Els fons procedeixen del Programa PREE Comunitat Valenciana de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi energètic (IDAE) i la unitat d'Energia d'lvace és l'encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes en la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes podran ser cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) dins del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 (POPE).

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 6 de març i finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes depén de la mena d'actuació i part d'una ajuda base del 35%.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta manera, el percentatge d'ajuda pot arribar a aconseguir fins al 70% del cost.

Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO?, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

L'ajuda addicional per actuació integrada s'aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació sempre que una d'elles siga sobre l'envolupant tèrmica i s'aconseguisca una reducció de la demanda de més del 30%.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

No seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l'any 2007 o posterior i aquells en els quals suposen una ampliació, o quan hi haja un canvi d'ús de l'edifici.

Arxivat a:

Destacats