Igualtat regula per primera vegada tots els aspectes relacionats amb l'acolliment familiar

S'ordenen les modalitats d'acolliment segons la seua durada, les característiques de l'acolliment i de les persones acollidores i acolliments

Guardar

Escola de Famílies conferència Sonia Cervantes
Escola de Famílies conferència Sonia Cervantes

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha regulat per primera vegada en un decret tots els aspectes relacionats amb l'acolliment familiar en el marc del desenvolupament de la llei de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència.

Cal destacar que el decret, publicat en el Diari Ofiical de la Generalitat Valenciana (DOGV) i aprovat pel Consell, contempla aspectes relacionats amb aquesta mesura de protecció que no s'havien abordat fins ara en cap norma, com l'ordenació de les diferents modalitats d'acolliment familiar en atenció a la seua durada, a les característiques de l'acolliment i a les característiques tant de les persones acollidores com de les persones acollides.

Així, defineix l'acolliment especialitzat de grau 1 i 2 i es desenvolupen els requisits legals respecte de les persones que s'ofereixen a realitzar aquest tipus d'acolliment, els perfils de les persones menors d'edat susceptibles de ser acollides sota aquestes modalitats i les condicions en les quals s'han de desenvolupar.

També regula qüestions relacionades amb la delegació de guarda per a les estades de caps de setmana i vacances, i la configuració del règim de l'acolliment familiar d'urgència. Les famílies considerades aptes per a aquesta mena d'acolliment es denominaran com a famílies d'atenció immediata, amb l'objectiu que cap xiquet o xiqueta de 6 anys transite per l'acolliment residencial.

Respecte al procés per a la valoració de l'aptitud de les persones disposades a acollir, ja sigui en la modalitat de famílies extenses o educadores, es regula per primera vegada de manera detallada, i s'introdueix un termini de vigència de la declaració d'aptitud per a acollir i els termes per a ser revisat i actualitzat.

En aquest aspecte cal destacar com a novetat la regulació de l'equiparació de les famílies extenses a les educadores sota la condició de família acollidora en tots dos casos, que s'inscriuran així en el Registre de Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana.

Aquesta última mesura posa fi a la discriminació històrica soferta per les famílies extenses i que ja s'havia iniciat igualant les prestacions per a la sustentació de la criança entre famílies educadores i extenses, convertint aquestes prestacions en un dret.

Així mateix, i en la línia de considerar als xiquets i xiquetes acollits ciutadania activa i de ple dret, es regulen els drets de les persones menors d'edat acollides a ser informades, escoltades i sentides així com el dret a la identificació i filiació i les seues responsabilitats en l'àmbit de l'acolliment familiar.

El decret aborda per primera vegada les transicions de convivència per considerar-se moments de gran afectació i transcendència en la vida d'aquests xiquets i xiquetes, i s'estableix com a obligatori la confecció d'un 'Llibre de Vida' com un dret a disposar d'un document gràfic de la seua pròpia història.

Prestacions econòmiques

Respecte a les prestacions econòmiques que reben les famílies se simplifica el procediment administratiu per a agilitar la seua tramitació en suprimir la necessitat de resoldre individualment d'ofici, a l'inici de cada exercici, la totalitat de les prestacions econòmiques el dret de les quals ja es va reconéixer.

El decret recull i regula també el dret a continuar percebent la prestació econòmica per les persones que adopten als xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats especials que tenen en acolliment.

Finalment, s'estableix la possibilitat de justificació pluriennal de les despeses d'assistència mèdica qualificada en aquells casos en què un mateix tractament abaste diversos exercicis econòmics.

Arxivat a:

Destacats