Igualtat ofereix assessorament jurídic i intervenció sociofamiliar en abusos sexuals a xiquets i xiquetes víctimes i agressores

Guardar

Palau de la Generalitat Valenciana
Palau de la Generalitat Valenciana

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha ampliat les prestacions del servei d'atenció a abusos en la infància i adolescència amb un servei d'assessorament jurídic i intervenció sociofamiliar a persones víctimes i agressores menors d'edat, segons ha explicat la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero.

Aquest servei, que ja oferia diagnòstic, assistència i tractament psicològic, ha millorat les ràtios i les categories professionals, la qual cosa ha permés ampliar el servei, ha indicat Molero, qui ha assenyalat que la finalitat és "reparar el mal causat per l'abús o agressió sexual, alhora que dotar d'eines necessàries a la persona menor d'edat i al seu entorn convivencial i impedir la victimització secundària".

El servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència de la Direcció General d'Infància i Adolescència presta una assistència integral i especialitzada a xiquets i xiquetes i adolescents que han patit abusos i/o agressions sexuals, tracta i/o explotació sexual i que es troben a la Comunitat Valenciana. Per això, el servei s'ofereix a València, Alacant i Castelló.

D'una banda, el servei està destinat a les persones menors d'edat víctimes d'abusos, agressions, tracta i/o explotació sexual, preferentment del sistema de protecció.

D'altra banda, va dirigit a les persones menors d'edat perpetradores que o bé siguen inimputables o bé tinguen imposada una mesura judicial en els casos en els quals no és possible la seua adequada atenció des del recurs assignat.

I, finalment, s'ofereix també atenció a familiars que convisquen i/o siguen persones de referència dels xiquets, xiquetes i adolescents víctimes o perpetradors quan així ho determinen els serveis territorials corresponents.

El servei compta amb un equip professional multidisciplinari encarregat de realitzar la intervenció psicològica, social i jurídica. Està integrat per professionals amb la deguda qualificació i amb formació especialitzada en protecció a la infància i família i específica en matèria d'abusos sexuals.

Els equips dels serveis de cada província estan formats per professionals de l'àmbit de la psicologia, treball social, assessoria jurídica i personal administratiu.

Altres novetats

Una altra de les novetats que s'han inclòs enguany és la d'un equip itinerant que es desplaçarà al domicili de les persones usuàries del servei amb la finalitat de realitzar qualsevol de les prestacions en aquells casos en els quals tant la persona menor d'edat víctima de l'abús o agressió sexual com els seus familiars tinguen dificultat per a desplaçar-se a la seu on es presta el servei.

Finalment, també s'ha contemplat la formació i orientació a professionals de la xarxa pública i, especialment, als equips específics d'atenció a la Infància i Adolescència (EEIIA) de la Comunitat Valenciana.

A més dels cursos de formació, el servei disposarà dins de l'horari d'obertura d'aquest, d'un número de telèfon habilitat per a realitzar orientació, assessorament i informació en matèria d'abusos i agressions sexuals a altres professionals dels serveis i recursos de l'àmbit de la protecció a la infància i adolescència.

La directora general ha destacat la importància d'ampliar aquest servei per a les persones usuàries, però també per a les persones que les atenguen, "cuidant que reben una formació continua, de manera que compten amb les millors eines per a atendre els xiquets, xiquetes i adolescents que pateixen abusos".

En aquest sentit, ha recordat que la formació dels i les professionals del sector de la infància i l'adolescència ha sigut una prioritat per a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha signat convenis amb els diferents col·legis professionals als quals pertanyen les persones que treballen en aquest àmbit "per a garantir una formació contínua".

Llei d'Infància i Adolescència

Molero ha recordat que, des del Consell, s'ha treballat per a protegir als xiquets i xiquetes i adolescents enfront de qualsevol mena d'agressions, i en aquest sentit ha recordat a la Llei Valenciana de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència contempla mecanismes importants per a fer complir aquest objectiu.

Així, s'ha referit al fet que aquesta llei permet a l'Advocacia de la Generalitat personar-se en aquells casos en els quals s'haja exercit qualsevol tipus de violència contra les persones menors d'edat, i a més estableix que en aquells casos de violència intrafamiliar contra xiquets i xiquetes haurà de ser l'agressor el que haja d'abandonar la llar.

Això ha suposat un canvi de paradigma respecte al qual ocorria fins ara, quan era la persona menor d'edat la que havia d'allunyar-se de la seua llar habitual, portant-ho a una casa d'acolliment o amb un altre membre de la família, la qual cosa, tal com ha assenyalat la directora general d'Infància i Adolescència, resultava "increïble".

Destacats