Igualtat obri el termini per a presentar candidatures al Consell Valencià LGTBI

Guardar

palau de la generalitat valenciana presidencia vlcextrafoto carles desfilis-2
palau de la generalitat valenciana presidencia vlcextrafoto carles desfilis-2

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el termini per a presentar candidatures al Consell Valencià LGTBI, com a òrgan de participació ciutadana en matèria de drets i llibertats de les persones LGTBI, encarregat de l'avaluació i seguiment de l'aplicació de la Llei i de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI.

El termini per a presentar candidatures finalitzarà el pròxim 19 d'abril i poden plantejar-se a través del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Aquesta iniciativa està recollida en el decret de desenvolupament de la Llei d'Igualtat de les persones LGTBI, que conté la regulació referida al Consell Valencià LGTBI, quant a adscripció i naturalesa, finalitat, funcionament, composició i organigrama.

La convocatòria pública és per a triar dos tipus de vocalies. D'una banda, les dotze persones en representació de les associacions que tinguen entre els seus fins a la defensa dels interessos de les persones LGTBI i que compten amb seu en la Comunitat Valenciana.

Per un altre, per a les dues vocalies de persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI. Les candidatures s'han de presentar en el model normalitzat disponible en la web.

Composició i funcions

El Consell estarà integrat per una presidència, dues vicepresidències, vocalies i una secretària, i la seua composició respondrà a criteris d'una presència mínima del 50% de dones i del 50% de persones no vinculades a les administracions públiques.

Entre les funcions que haurà de realitzar el Consell destaca, entre altres, realitzar propostes per a aconseguir la plena visibilitat i igualtat de la població LGTBI, evitar la discriminació i prevenir tots els fenòmens de la LGTBIfòbia, així com formular propostes i recomanacions per a fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la inclusió social de tot el col·lectiu.

Així mateix, realitzarà informes i promourà estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb la igualtat de les persones LGTBI. Anualment, informarà Les Corts sobre la situació del col·lectiu en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Destacats