Igualtat destina mig milió d'euros a entitats locals per a fomentar la inserció laboral de dones i la igualtat entre dones i homes

Es financen programes formatius per a dones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió

Guardar

oltra
oltra

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha resolt la concessió de 557.336 euros a 107 programes desenvolupats per les entitats locals i dirigits a fomentar la igualtat entre dones i homes, i la inserció laboral de dones en una situació d'especial vulnerabilitat degut, en molts casos, a la crisi econòmica que ha desencadenat la pandèmia de la COVID-19.

Amb la resolució d'aquestes ajudes la Conselleria subvenciona a les entitats locals que desenvolupen programes formatius o de millora per a fomentar la inserció soci laboral de dones que, prioritàriament, siguen beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió o que es troben en situacions d'exclusió social.

Amb aquestes ajudes es financen també programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral de les dones en l'ocupació, i evitar així futures situacions de discriminació entre dones i homes, que en molts casos són la principal causa de violència de gènere.

Per a aquesta finalitat, s'ha destinat un total de 202.384,71 euros per a finançar 37 programes posats en marxa per entitats locals.

Respecte als programes que fomenten la igualtat es financen les activitats dirigides a l'execució de les mesures, avaluació o millora del Pla d'Igualtat Municipal, així com aquelles que tinguen com a finalitat millorar la visibilització i participació de les dones en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes. En aquest cas s'han subvencionat un total de 70 programes amb un pressupost total de 354.951,65 euros.

Criteris de valoració

A l'hora de valorar les sol·licituds, s'han tingut en compte als municipis més petits, comptant amb la màxima puntuació en aquest criteri aquells municipis de fins a 2.500 habitants o mancomunitats de fins a 5.000.

Respecte als projectes que fomenten la igualtat entre homes i dones i una major visibilització i participació de la dona s'ha valorat principalment la qualitat i objectius del projecte, els recursos humans, viabilitat, originalitat del mateix i l'avaluació de l'impacte de gènere.

A més d'aquests criteris de valoració, per als programes d'inserció laboral de dones en situacions d'especial vulnerabilitat s'han tingut en compte el programa formatiu detallat de les activitats a realitzar i la formació dirigida a dones que tenen majors dificultats per a la seua inserció laboral.

Arxivat a:

Destacats