Igualtat abonarà 6,5 milions per les places contractades i concertades dels centres de dia i centres ambulatoris que han tancat per la COVID-19

Guardar

centro-dia-malva-rosa
centro-dia-malva-rosa

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives abonarà 6,5 milions d'euros per a fer front als pagaments de totes les places que tenia contractades i concertades en tots els centres d'atenció diürna i de caràcter ambulatori que s'han vist obligats a cessar la seua activitat a conseqüència de l'estat d'alarma decretada amb motiu de la pandèmia per COVID-19.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha destacat la importància d'aquests pagaments que suposen "reconéixer el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com un servei públic essencial, de manera que tots els seus recursos han sigut posats a la disposició de l'Administració per a combatre els efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 en les seues diferents àrees d'actuació, reorientant les seues obligacions contractuals per a prestar el servei públic essencial a través d'altres modalitats o destinant els seus recursos a altres necessitats del citat sistema".

Oltra ha incidit en la importància d'aquesta mesura que garanteix a les empreses i entitats del tercer sector que rebran el total de la quantia que la Conselleria paga per les places, "de la mateixa manera que si s'estiguera prestant el servei en els llocs habituals, durant tot el període de suspensió de l'activitat per causa de l'estat d'alarma decretat o les restriccions que una vegada alçat pogueren establir-se per a aquests centres".

Així mateix, ha ressaltat que garantir els llocs de treball del personal que atén les persones més vulnerables equival a reconéixer la importància que en aquest moment de crisi tenen les persones que es dediquen a "les tres c, és a dir criar, cuidar i curar, que en la seua majoria són dones, i que s'han evidenciat com aquells llocs de treball que quan vénen mal dades són els únics dels quals no podem prescindir".

S'ha demostrat "que a més de sostenir la vida sostenen l'economia, atés que constitueixen el gruix de treballs que s'han decretat com a essencials", ha incidit la vicepresidenta, qui ha recordat que el seu departament porta temps reconeixent la importància d'aquests, amb mesures com el reconeixement professional de les persones que es dediquen a cura dels seus familiars dependents.

8.000 places

La Conselleria té concertades o contractades aproximadament 8.000 places en centres diürns gestionats per entitats del tercer sector o empreses privades, on s'atén persones majors o amb diversitat funcional així com a la infància i adolescència, i que van haver de tancar les seues portes el passat 14 de març.

A més del pagament d'aquestes places, la Conselleria es fa càrrec d'igual manera del pagament de 451 prestacions de persones dependents que també acudeixen a aquests centres de dia.

El tancament d'aquest servei va portar aparellat, per part d'Igualtat, d'un procés de comunicació amb les direccions dels diferents centres per a assegurar que totes les persones usuàries tingueren garantida l'atenció domiciliària.

D'aquesta manera, des dels diferents centres s'està fent, a instàncies de la Conselleria, un seguiment de les persones que acudeixen a aquestes instal·lacions i en aquells casos en què ha sigut necessari s'ha prestat assistència domiciliària o se li ha buscat una plaça residencial, si mancava de xarxa familiar.

Així, es va decidir abonar en concepte de plaça ocupada aquella que ho haguera estat a data de 13 de març, a fi de garantir aquesta necessària assistència a les persones usuàries dels centres d'atenció diürna i ambulatòria de serveis socials, i atés que els equips professionals dels centres en els quals s'ha suspés l'activitat estan garantint l'atenció domiciliària i el seguiment a les persones usuàries que per les seues necessitats el requereixen.

D'aquesta forma, també es garanteix el manteniment de tots els llocs de treball vinculats a aquestes places subvencionades, ja que per a percebre la totalitat del preu plaça les empreses i entitats han de complir amb les obligacions regulades en cada resolució d'adjudicació del contracte i, especialment, amb el referent al manteniment dels requisits i ràtio de personal en relació amb les prestacions i nombre de persones ateses segons es determina per la normativa en la tipologia de cada recurs amb la finalitat d'evitar expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) o anteriors acomiadaments.

Els centres de dia d'atenció a la infància i a l'adolescència en situació de vulnerabilitat percebran 613.630 euros destinats a sufragar 730 places, de les quals 574 és a la província de València, 108 en la d'Alacant i 48 en la de Castelló. Tots aquests centres són gestionats a través de concert per entitats sense ànim de lucre.

En el cas de les persones majors, s'abonaran 518.981 euros per a sufragar 590 places concertades amb entitats del tercer sector. Aquesta quantia es repartirà de la següent manera: 135.077 euros per a sufragar les 152 places que hi ha a Alacant; 234.608 euros per a subvencionar 264 places a València; i 149.296 per a 174 places a Castelló.

El concert de 6.316 places en l'àmbit de la diversitat funcional suposarà el pagament de 4,5 milions d'euros per part d'Igualtat, i que permetrà mantenir els llocs de treball vinculats a les 2.092 places que hi ha en centres d'atenció primerenca, a les 763 dels centres de rehabilitació i integració social, a les 950 de centres de dia per a persones amb diversitat funcional, a les 2.351 dels centres ocupacionals, i a les 160 dels centres de dia de trastorn mental greu.

Al marge de les places concertades amb les entitats del tercer sector, la Conselleria destinarà 587.000 euros per a pagar les places que té contractades amb empreses privades en l'àmbit d'atenció diürna i 223.514 euros per a pagar les 451 prestacions vinculades al servei concedides a persones dependents i que aquestes destinen a pagar una plaça en algun centre de dia de la Comunitat Valenciana. D'aquestes persones 428 acudeixen a un centre per a majors i 23 per a diversitat funcional.

Les entitats afectades per la suspensió de l'activitat dels centres d'atenció diürna i ambulatòria de serveis socials han de complir amb les obligacions regulades en cada convocatòria i, especialment, amb el referent al manteniment dels requisits i ràtio de personal en relació amb les prestacions i nombre de persones ateses segons es determina per la normativa en la tipologia de cada recurs.

Destacats