Fira València s'acosta a la insolvència després d'una pèrdua de 92 milions

Guardar

feria-valencia
feria-valencia

Fira València ha acabat 2020 amb un resultat negatiu de 92 milions d'euros derivats del procediment de subrogació del deute de la institució materialitzat en el compte creditor amb la Generalitat, així com altres dos milions negatius en l'EBITDA, a causa de l'impacte de la pandèmia.

La situació aboca a la institució firal "a molt curt termini" a la insolvència, segons adverteix un document que el director general de Fira València, Enrique Soto, ha traslladat al comité executiu, i al qual ha tingut accés Europa Press.

En concret, produït el tancament de l'exercici 2020 el passat 31 de desembre, Fira València ha donat un resultat de l'exercici negatiu aproximadament en 92 milions d'euros derivats dels resultats extraordinaris nets conseqüència de la imminent subrogació del finançament inicial de l'ampliació de Fira València, que està previst que acabe de formalitzar-se al febrer.

Per part seua, l'EBITDA -- resultat d'explotació abans d'interessos, impostos i amortitzacions-- és igualment negatiu en aproximadament 2 milions d'euros, a conseqüència de la cancel·lació forçosa pràcticament total de l'activitat firal per la pandèmia de coronavirus i, segons el citat document, "de l'absència de mesures encaminades a una efectiva i suficient injecció de liquiditat".

Fonts consultades per Europa Press recalquen que la situació financera no és, per tant, "un problema de gestió" de Fira València i qualifiquen de "raonables" els dos milions de pèrdues en l'explotació del recinte tenint en compte que, a causa de la paralització d'activitat per la pandèmia, només s'han aconseguit dos mesos d'ingressos rellevants amb la celebració de fires. En aquest sentit, si es modificara l'acord amb la Generalitat i es capitalitza el compte creditor, "desapareixen 92 milions de pèrdua".

Amb tot, el balanç de situació a tancament de l'exercici 2020 dona com a resultat un patrimoni net negatiu en més de 83 milions d'euros, amb els seus fons propis també d'un import negatiu de prop de 97 milions d'euros.

En el moment en què concloga la subrogació del deute de Fira València, figurarà un passiu corrent a curt termini vinculat al compte creditor mantingut amb la Generalitat de 474 milions d'euros.

"INSOLVÈNCIA IMMINENT"

Així, l'informe traslladat al comité executiu adverteix de la "insolvència imminent" de la institució, que "no podrà complir regularment i puntualment les seues obligacions". De fet, assenyala que "ni tan sols podrà atendre's el pagament de les nòmines".

D'aquesta manera, el document assenyala que l'absència de liquiditat i, per tant, la insolvència "actual o imminent" de Fira València "constitueix, de conformitat amb el que es disposa en l'article 2 del vigent Text Refós de la Llei Concursal, el pressupost objectiu per a instar la declaració de Concurs davant els Jutjats del Mercantil".

Així, el procediment de concurs "derivaria amb tota probabilitat" en la declaració de fallida i la dissolució de la institució, "sense perjudici de les conseqüències o efectes col·laterals que d'això pogueren derivar-se quant a eventuals responsabilitats en el cas que arribara a estimar-se per l'òrgan jurisdiccional una falta de la diligència deguda per a evitar aquesta situació" que "podria afectar els òrgans de govern de Fira València.

En aquest context, si no es modifiquen els terminis per la pandèmia, el 31 de març hauran de trobar-se formulades els comptes anuals de la institució, que hauran de sotmetre's a auditoria externa. Això, adverteix el document, "posarà en evidència" que la situació impedeix l'aplicació comptable del principi d'empresa en funcionament i haurà d'aplicar-se el principi d'"entitat en estat de liquidació".

UN ACORD PER A CANCEL·LAR EL COMPTE CREDITOR

No obstant això, el mateix informe remés al Comité Executiu apunta que "l'eventual declaració de fallida i la consideració que la institució es troba en causa legal de dissolució podria defugir-se --almenys, quant a la seua immediatesa-- mitjançant la subscripció formal d'un preacord, conveni o protocol d'intencions en el qual es recollira la via de solució per a la cancel·lació del compte creditor".

Un acord que adaptaria o substituiria el Protocol d'Intencions subscrit el 5 de juliol de 2017 entre la Generalitat i l'Ajuntament de València i atenguera les actuals propostes de solució, d'entre les quals, l'informe assenyala com "més plausible" la "mutació demanial externa".

DEMANEN UNA INJECCIÓ DE LIQUIDITAT

La direcció de Fira València, la seua secretaria general i l'equip tècnic demanen que es convoque "de manera immediata" el Comité Executiu i proposen sol·licitar una injecció de liquiditat "no inferior a 6 milions d'euros", per a evitar la declaració de concurs i pagar els deutes a proveïdors, nòmines, Seguretat Social i tributs, entre altres.

Així mateix, indiquen la possibilitat d'eludir aquesta obligació a través de la supressió del pressupost subjectiu, "això és, declarant mitjançant l'oportuna reforma estatutària la consideració d'ens de Dret Públic a Fira València, la qual cosa determinaria l'obligació de resoldre la situació de solvència directament per l'administració a la qual Fira València quedara adscrita".

Destacats