El sistema valencià d'atenció a la dependència continua creixent: 114.745 persones ja són beneficiàries

Gràcies a l'augment del personal, el servei d'atenció a la dependència resol diàriament 148 expedients de noves persones beneficiàries

Guardar

dependencia gente mayor
dependencia gente mayor
Malgrat les dificultats que ha suposat la pandèmia de la Covid-19, la Comunitat Valenciana ha continuat treballant per a continuar garantint els drets de les persones més vulnerables. De fet, des del mes de gener, el sistema valencià d'atenció a la dependència ha resolt un total de 21.576 expedients de persones que l'han sol·licitat, i s'han registrat 18.754 sol·licituds d'incorporació al sistema.Unes xifres que, en paraules de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, "demostren, d'una banda, que s'ha posat en marxa un sistema de qualitat gestionat per un grup específic d'operadors per a agilitzar aquells expedients més complicats per a tramitar, però també que la ciutadania continua confiant en la gestió que realitzen els professionals de dependència tant de la Conselleria, com de les entitats municipals".Així, en aquests moments, 114.745 persones de la Comunitat Valenciana són beneficiàries d'algun servei o prestació de la llei de Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal, quedant 13.630 persones en llista d'espera, un 48,95% menys que fa un any quan 26.699 valencians esperaven rebre una prestació o servei.Entre les ajudes rebudes es troben serveis residencials o de dia, o una prestació econòmica per cuidador de l'entorn familiar, pel servei d'ajuda a domicili o pel recent recurs de l'assistent personal, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.Sens dubte, un creixement del sistema que es deu, en part, a l'augment significatiu de professionals encarregats de realitzar les valoracions, que ha passat de 17 persones en 2015 a 802 professionals en l'actualitat. Un reforç que permet que, diàriament, es duguen a terme una mitjana de 160 valoracions, i que es resolguen 148 expedients de noves persones beneficiàries.

23 milions d'euros en el marc de la cooperació interadministrativa

A més, cal recordar que el Consell aprovava, a la fi del mes de juliol, un conveni de col·laboració amb l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa recollit en la Llei de Promoció de l'autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència i l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per al present exercici en la Comunitat Valenciana.D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana rebrà un total de 23 milions d'euros per part de l'Estat, que finançarà actuacions encaminades a una disminució de la llista d'espera, així com una millora de l'agilitat administrativa, de la qualitat dels serveis, de les condicions laborals del personal i de les intensitats dels serveis i prestacions.

Creació d'una finestreta única per a la gestió de prestacions

Finalment, la Generalitat, en coordinació amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, treballarà en la creació d'una finestreta única per a la gestió tant de la Renda Valenciana d'Inclusió, com de l'Ingrés Mínim Vital.Aquesta eina, assenyalava el president de la Generalitat, Ximo Puig, "permetrà avançar encara més en la coordinació d'unes prestacions que actuen com a autèntic escut social davant els sectors més desprotegits".
Destacats