El PP insta a Oltra que vacune al personal de Serveis d'Ajuda a domicili

Guardar

Elena Bastidas pleno
Elena Bastidas pleno

La portaveu de Política Social del Grup Parlamentari Popular (GPP), Elena Bastidas, ha sol·licitat a la vicepresidenta de Política Social, Mónica Oltra que "no mire per a un altre costat" i considere com a grup de risc i siguen inclosos de "manera immediata" en els plans de vacunació contra la COVID-19 com a personal sociosanitari, a les persones que fan tasques en els Serveis d'Ajuda a domicili (SAD), en habitatges tutelats d'atenció a la salut mental i en les unitats terapèutiques de respir de la Comunitat.

Així, ha assenyalat que en el pla de vacunació existeix una sèrie de col·lectius que no estan valorats com a grup de risc per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i que per les tasques que realitzen han de ser inclosos en els plans de vacunació contra la COVID-19.

Per això, ha sol·licitat que siguen incloses les persones que treballen en els Serveis d'Ajuda a domicili (SAD), ja que fan tasques similars a les realitzades pel personal dins dels centres sociosanitaris. "És personal de risc i, per tant, ha de ser vacunat".

"Els treballadors i treballadores del SAD han de tindre el mateix tracte que se'ls ha donat en altres comunitats, incloent-los en els plans de vacunació en considerar-los personal de risc i, així, evitar tant el risc de la seua salut com el de les persones que atenen", ha explicat.

La mateixa consideració han de tindre els i les professionals que atenen les persones que resideixen en habitatges tutelats d'atenció a la salut mental, ja que "no se'ls està vacunant a pesar que aquests professionals visiten un nombre elevat de domicilis cada dia, per la qual cosa és molt important que es troben immunitzats al més prompte possible".

Finalment, hem de considerar inclosos també en els col·lectius més vulnerables que no estan en la vacunació a les unitats terapèutiques de respir.

"Això suposa que ens trobarem amb unitats que atenen persones majors amb Alzheimer i altres demències assumint un risc incomprensible en el seu funcionament diari" ha explicat, i "tot això, tenint en compte que en altres comunitats autònomes sí que s'han vacunat ja a totes les Unitats de Respir, ja que les persones que treballen en elles són professionals sociosanitaris i, segons l'estratègia nacional de vacunació estan dins de la fase 3 de vacunació".

Destacats