El Govern discrepa de part del decret de fons europeus de la Generalitat

Guardar

europarlamento
europarlamento
El Govern discrepa de tres articles del decret llei aprovat fa uns mesos per la Generalitat per a l'execució dels fons europeus de reconstrucció, per la qual cosa la comissió bilateral entre l'administració estatal i valenciana han iniciat negociacions per a tractar de resoldre-les, segons publiquen aquest dimecres el BOE i el DOGV.Es tracta dels articles 13, 28 i 29 del Decret llei 6/2021 del Consell, d'1 d'abril, el Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.En concret, l'article 13 estableix la tramitació urgent dels fons, amb el que es reduiran a la meitat tots els terminis excepte els de presentació de sol·licituds i recursos; el 28 la possibilitat de crear llocs temporals de treball per a la gestió dels fons, així com l'assignació temporal de funcions amb caràcter voluntari, i el 29 la inclusió de criteris de responsabilitat social en les actuacions finançades amb aquests diners.Davant les discrepàncies del Govern, la comissió bilateral ha acordat iniciar negociacions per a resoldre-les, designar un grup de treball per a proposar la solució que procedisca i comunicar-lo al Tribunal Constitucional.
Destacats