El DOGV publica la liquidació del pressupost de la Generalitat de 2020

El resultat pressupostari passa de -2.456 a -1.806 milions d'euros, la qual cosa suposa una millora de 650 milions

Guardar

Palau Generalitat
Palau Generalitat

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la liquidació del pressupost de la Generalitat corresponent a l'exercici 2020, una vegada comunicada al Consell durant el Ple celebrat el passat 26 de febrer.

El resultat pressupostari no financer (capítol 1 a 7), ha passat de -2.456,19 milions d'euros en l'exercici 2019, a -1.806,16 milions d'euros en 2020, la qual cosa suposa una millora de 650 milions. Per part seua, el resultat pressupostari ajustat en 2020 suposa 552 milions, ja que s'imputa un increment dels passius financers derivats de les operacions d'endeutament pel FLA i els refinançaments que compensen el resultat en negatiu de les operacions no financeres (els -1.806,16 milions citats abans).

L'esforç del Consell per a impulsar la recuperació econòmica i augmentar l'escut social enfront de la COVID-19 s'ha vist també reforçat amb l'augment en més de 2.451 milions d'euros dels recursos procedents del Govern central en 2020, en haver augmentat en 966,55 milions els ingressos del sistema respecte a 2019, així com els 1.485 milions no retornables del Fons COVID.

Aquests recursos han permés que el Consell haja pogut augmentar també la seua despesa social en Sanitat, Educació i Serveis Socials en més 14.800 milions d'euros, xifra que augmenta fins als 15.150 milions en termes de comptabilitat nacional (despesa reportada) segons l'estimació de la Conselleria d'Hisenda a partir de la liquidació pressupostària de l'exercici.

Per part seua, el romanent de Tresoreria millora un 19% en la liquidació del Pressupost de 2020 en passar de -3.139,7 milions a -2.542 milions, impulsat principalment per l'increment dels fons líquids (17,74%) i la disminució tant dels drets pendents de cobrament (-11,2%), com de les obligacions pendents de pagament (-19,2%), en haver-se agilitat significativament el pagament a proveïdors en els últims mesos.

Cal tindre en compte que la liquidació inclou únicament el pressupost de l'Administració de la Generalitat, per la qual cosa no inclou la dels organismes autònoms, ni els resultats de la resta d'entitats del sector públic de la Generalitat.

Destacats