El Consell valida les declaracions d'emergència per a la contractació de serveis i subministraments per a la prevenció i protecció enfront de la COVID-19

S'han adquirit 70.000 bussos impermeables d'emergència, per un import de 511.000 euros

Guardar

València-Extra_Imed_Xisco-Navarro-4
València-Extra_Imed_Xisco-Navarro-4

El Ple del Consell ha aprovat les declaracions d'emergència per a la contractació de serveis i subministraments per a la prevenció i protecció enfront de la COVID-19.

Aquest procediment es justifica per la situació creada amb l'avanç exponencial de la COVID-19, fent necessària la contractació per emergència de determinats serveis amb caràcter extraordinari per a l'abordatge del virus fent necessari la formalització immediata de compromisos amb les empreses de serveis.

En concret, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha donat compte al Consell de la declaració d'emergència per a la contractació del servei de transport de material de protecció enfront de la COVID-19 adquirit a la Xina.

La prestació del corresponent servei ascendeix a l'import total de 87.405,07 euros, IVA inclòs.

A través de la comissionada de la Presidència per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de COVID-19 en la Comunitat Valenciana també s'ha donat compte al Consell de la declaració d'emergència per a l'adquisició de 70.000 bussos impermeables d'emergència necessaris per a lluitar contra la COVID-19 en la Comunitat Valenciana, per un import de 511.000 euros.

En l'actual situació d'emergència sanitària es fa necessària l'adquisició de material de protecció tant per al personal sanitari com per al personal essencial.

Per tot això i a fi de garantir la disposició d'aquests dispositius amb caràcter urgent es fa necessari la formalització immediata de compromisos amb les empreses comercialitzadores.

Finalment, també s'ha donat compte al Consell, a través de la comissionada de la Presidència per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de COVID-19 en la Comunitat Valenciana, de la declaració d'emergència per a la contractació del servei consistent en la prestació del servei de càrrega marítima i segur de material de protecció enfront de la COVID-19.

Així mateix, s'ha informat el Consell de la contractació de la realització d'un vídeo de conscienciació i de reforç del missatge de prudència dirigit particularment als joves, per un import de 31.594,05 euros i 28.194,41 euros, IVA inclòs, respectivament.

Destacats