El Consell valida la contractació per procediment d'emergència de subministrament de material sanitari per a fer front a la COVID-19

Guardar

MATERIALSANITARI
MATERIALSANITARI

El Ple del Consell ha validat la contractació per procediment d'emergència de subministrament de material sanitari que garantisca la protecció dels professionals del sistema sanitari per a fer front a la COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

En concret, es tracta de diversos expedients de contractació que ascendeixen a un import de 20.890.468 euros, per a facilitar als professionals el material que requerisquen i disposar d'una reserva estratègica en cas que siga necessari.

De fet, el Pla de Resposta Primerenca del Ministeri de Sanitat, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 16 de juliol de 2020, estableix que les comunitats autònomes han de comptar amb una reserva estratègica de material.

D'una banda, s'han aprovat diversos expedients que ascendeixen a un import de 8.803.120 euros. El material que s'ha adquirit és: 100.000 bussos impermeables, 28.923.000 guants de nitril, 1.000.000 bates d'un sol ús no estèril, 400.000 bates quirúrgiques impermeables no estèril, 199.800 de solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció.

També de 2.000.000 de calces, 2.000.000 capells, 337.920 mascaretes FFP2, 79.800 solucions hidroalcohòliques per a asèpsia mans en gel i 60.480 de solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció.

Així mateix, s'ha donat compte al Consell de la contractació de diversos expedients per procediment d'emergència per import de 7.668.778 euros. Amb aquest import s'ha adquirit el següent material: 1.950.000 mascaretes FFP2, 44.840.000 guants de nitril, 10.000.000 guants de vinil i cent mil caixes de 100 guants de vinil.

Finalment, s'ha pres raó de la declaració d'emergència de diversos expedients de contractació per import de 4.418.570 euros per a l'adquisició de 4.000.000 de mascaretes quirúrgiques i 31.687.000 guants de nitril.

Destacats