El Consell destina 47,3 milions per a garantir l'assistència jurídica gratuïta en la Comunitat Valenciana

Des de 2015 s'ha duplicat la quantitat per als Col·legis d'Advocats i Procuradors que atenen en el Torn d'Ofici

Guardar

JUZGADOS
JUZGADOS

El Ple del Consell ha aprovat els convenis de col·laboració amb els Consells Valencians de Col·legis d'Advocats i de Procuradors de la Comunitat Valenciana, pels quals aquests organismes reben subvencions de la Generalitat per a costejar l'assistència jurídica gratuïta i el Torn d'Ofici, així com el funcionament dels Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) dels tribunals valencians i la formació especialitzada de juristes.

En concret, el conveni amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats ascendeix a 41 milions d'euros mentre que el dels Procuradors és de 6,3 milions.

D'aquesta manera, la Conselleria de Justícia gairebé ha duplicat la quantitat destinada a aquests organismes des de 2015, quan el pressupost destinat a pagar els honoraris dels lletrats i lletrades del Torn d'Ofici era de 20,4 milions d'euros i per a la Procura, de 2,8 milions.

Per a l'exercici de 2021 es contemplen tres línies de subvenció per als Col·legis d'Advocats dins dels 41 milions d'euros. En aquest sentit, la major part (40,8 milions) es destinaran a honoraris dels advocats del Torn d'Ofici i el funcionament dels SOJ. La resta es dedicarà a accions de formatives i a inversions en dotacions i infraestructures.

El mateix plantejament es repeteix per als Col·legis de Procuradors que destinaran la major part de la subvenció (6,3 milions d'euros) per a l'assistència jurídica gratuïta i la resta per a accions de formació i infraestructures.

Destacats