El Consell autoritza la contractació del servei de gestió integral de la Xarxa Centres Dona Rural i d'Interior

El concurs per procediment obert inclou la gestió d'equips dels Centres Dona Rural d'Elda, Yátova, Segorbe, Xàtiva i Sant Mateu

Guardar

casa_dona-red
casa_dona-red

El Ple del Consell ha autoritzat la celebració del contracte de gestió integral de la Xarxa de Centres Dona Rural i d'Interior, per procediment obert, per un període de dos anys i per un import de 7 milions d'euros, prorrogable per un període màxim de dos anys.

Es tracta de la gestió dels centres Dona Rural d'Elda i Yátova, i dels centres Dona Rural i d'Interior de les localitats de Sant Mateu, Sogorb i Xàtiva.

La gestió inclou la prestació d'una sèrie de serveis d'atenció social, psicològica i jurídica, tant en situació de crisi com d'assessorament o de teràpia en seguiment, a nivell individual i grupal a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, abusos o agressions sexuals i assetjament sexual. L'atenció s'ofereix també a les filles i fills de les víctimes.

L'import total del contracte ascendeix a 7.197.589 euros repartits en diverses anualitats. Concretament, 289.602,48 euros en 2020, 3.576.348,87 euros en 2021 i 3.331.638,46 en 2022.

Tal com estableix el contracte aprovat pel Consell, podrà acordar-se la pròrroga o pròrrogues del termini de vigència del contracte abans de la seua finalització, per mutu acord de les parts, per un període màxim de 2 anys en dues pròrrogues anuals. El pressupost total previst és de 13.152.293 euros.

Atenció integral i especialitzada

La xarxa de centres rurals es va posar en marxa l'abril de 2019 amb un doble objectiu: d'una banda donar atenció integral i especialitzada a les dones víctimes de maltractaments i visibilitzar la violència masclista en les zones rurals i d'interior i, per un altre, treballar la prevenció i la promoció en matèria d'igualtat.

Aquest és el motiu pel qual el servei està compost per uns equips itinerants que es coordinen des d'unes bases fixes situades en les localitats d'Elda, Iàtova, Sogorb, Xàtiva i Sant Mateu, i compten amb una plantilla de psicòlogues, treballadores socials, advocades, educadores socials i tècniques d'integració social.

Des de la seua posada en funcionament en 2019, aquests centres han atés 1.995 dones i han realitzat un total de 12.286 atencions. D'aquestes, 3.738 han sigut de manera presencial, 5.435 itinerants, 3.107 atencions telefòniques i 6 per videoconferència.

Destacats