El Consell aprova la contractació d'emergència del subministrament de 15.000 tauletes per a alumnat desfavorit i 1.500 portàtils per a teletreball

Guardar

tablet-escolar
tablet-escolar

El Ple del Consell ha aprovat la contractació d'emergència del subministrament de 15.000 tauletes amb connectivitat per a alumnat amb menys recursos econòmics, 1.500 ordinadors portàtils per a empleades i empleats públics i 600 monitors per a realitzar videoconferències, així com el servei de manteniment de la infraestructura maquinari de la Generalitat.

En concret, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha subscrit un contracte per al subministrament de 15.000 tauletes per a l'alumnat que no dispose de mitjans tecnològics necessaris per a tindre accés als continguts formatius, i ha ampliat el servei de les 14.000 adquirides en la primera fase, per un import total de 3.894.990 euros, IVA inclòs.

Aquestes 15.000 tauletes seran posades a la disposició dels centres educatius a fi que siguen distribuïdes entre l'alumnat amb majors necessitats, per a garantir així la seua educació a distància durant el període en el qual persistisquen alteracions en l'activitat lectiva presencial el pròxim curs 2020-2021.

D'aquesta manera, la Generalitat es prepara davant una possible alteració del pla docent del pròxim curs, ateses les observacions efectuades tant per part del Ministeri d'Educació com per part dels experts sanitaris.

El nou material tecnològic se suma a les 14.000 tauletes per a ús educatiu que la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha comprat fins al moment per a garantir la docència en línia.

La Generalitat considera que, havent-se distribuït aquesta primera tanda de material informàtic entre l'alumnat i constatant-se la seua utilitat, resulta necessari ampliar aquesta iniciativa a fi de cobrir les necessitats tecnològiques de l'alumnat més desfavorit i evitar l'accentuació de desigualtats en el procés d'aprenentatge i ensenyament.

1.500 portàtils per a teletreball

D'altra banda, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic també ha tramitat la contractació d'emergència del subministrament de 1.500 ordinadors portàtils i 600 monitors amb elements de videoconferència per a personal de l'Administració valenciana, amb la finalitat de garantir el compliment de les seues funcions mitjançant el teletreball.

L'import del contracte subscrit per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ascendeix a 1.540.499 euros, IVA inclòs.

En els últims mesos, la Generalitat ha fomentat el teletreball dels seus empleats públics davant la situació generada per la COVID-19, donant resposta així a la limitació de la mobilitat de les persones i garantint al mateix temps la continuïtat del funcionament de l'Administració valenciana.

Per tot això, la Generalitat ha estimat necessari adquirir 1.500 ordinadors portàtils, com a equipament tecnològic per al personal funcionari, així com 600 monitors amb elements de videoconferència per a facilitar les reunions de manera dispersa, seguint així les recomanacions de la desescalada.

Servei de manteniment

Finalment, el Ple del Consell ha pres coneixement de la tramitació d'emergència i la contractació del servei de suport de la infraestructura maquinari de la companyia HITACHI, per import de 275.876 euros, IVA inclòs.

L'objectiu del servei contractat és la realització dels serveis de manteniment preventiu i correctiu, el subministrament d'equipament associat a aquest, així com les inspeccions periòdiques que s'exigeixen legalment. Aquesta instal·lació és de vital importància atés que emmagatzema la informació responsabilitat de la direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), per la qual cosa és imprescindible obtenir un suport professional al qual es puga acudir per a solucionar possibles incidències o avaries de la manera més eficient i ràpida possible.

Cal destacar que la DGTIC havia començat la tramitació del concurs públic per a la contractació d'aquest servei, que va haver d'ajornar-se per les mesures adoptades a conseqüència de la COVID-19. No obstant això hi ha elements maquinari i programari d'aquesta infraestructura que requereixen un manteniment a partir de l'1 de juny de 2020, per la qual cosa és considerat necessari continuar la tramitació pel procediment d'emergència.

Destacats