El 99,9 % dels grups d'alumnes conclou la tercera setmana de març sense incidències

Dels 818.644 alumnes, n'hi ha un 0,04 % de positius actius, i dels 78.434 docents, n'hi ha un 0,1 %

Guardar

educacion clase covid
educacion clase covid

La setmana del 15 al 18 de març, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,9 % ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència. Dels 1.845 centres educatius que constitueixen el sistema educatiu valencià, ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 99 %, és a dir, 1.827 centres.

Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la tercera setmana de març, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat.

S'ha determinat el confinament de 10 grups de 7 centres educatius. El total de grups confinats en finalitzar la setmana passada ha sigut de 33 aules de 18 centres educatius. S'han desconfinat 22 grups de 16 centres educatius. L'acumulat d'aules confinades s'ha reduït un 27 %.

Dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, n'hi ha un 0,04 % de positius actius, 305 alumnes. Amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha establit l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, se n'ha registrat un 0,1 % de positius actius, això és 50 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1 % del professorat.

A les comarques de València, el 99,5 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 5 centres que tenen 8 grups confinats, és a dir, el 99,9 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Durant la tercera setmana de març, a les comarques de València s'ha determinat el confinament de 4 grups d'1 centre educatiu, s'han desconfinat 8 grups de 6 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 4 grups de 4 centres educatius.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n'hi ha un 0,03 % de positius actius, 134 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n'ha registrat un 0,1 % de positius actius, això és 23 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1 % del professorat.

Destacats