Educació proposa prorrogar la jornada contínua si ho aprova el consell escolar dels centres per majoria de dos terços

Guardar

aula_recurso
aula_recurso

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport tractarà en la mesa sectorial amb els sindicats docents del dijous, 17 d'octubre, la introducció d'una disposició transitòria en el nou Reglament d'organització i funcionament (ROF) dels centres educatius d'Infantil i Primària, que permetrà prorrogar la jornada escolar continuada si així ho aprova el consell escolar de centre per majoria de dos terços.

Aquesta modificació del ROF farà possible que les 523 escoles que van ser autoritzades per Educació per a implantar la jornada escolar continuada en els cursos 2016-2017 i en el 2017-2018, que haurien de consultar de nou per votació de les famílies la jornada escolar, puguen mantindre l'horari actual si així ho decideixen per dos terços del consell escolar.

Aquest canvi de normativa, que simplifica la renovació de la jornada continuada, s'estableix per a tots els centres sostinguts amb fons públics que la tenen des dels cursos 2016-2017 i 2017-2018, i estarà en vigor fins que es desplegue una nova ordre de jornada escolar.

L'Ordre 25/2016, de 13 de juny, obligava que les escoles que han esgotat el període de validesa de tres anys d'autorització del pla específic d'organització de la jornada escolar hagen d'iniciar de nou el procediment de sol·licitud i autorització d'aquest horari i, per tant, convocar una consulta en la qual almenys el 55% del total del cens de les famílies de l'alumnat done suport a la renovació de la jornada continuada.

Simplificar el procés de renovació

Les 523 escoles que en 2020 havien de tornar a iniciar el procés de consulta de la jornada escolar són 342 de les comarques d'Alacant, 44 de les de Castelló i 137 de les de València.

La disposició transitòria també especifica que "l'esmentat acord del consell escolar del centre mantindrà la validesa, sempre que no es publique l'ordre que desplegue el nou model de jornada escolar al qual es refereix la disposició addicional quarta del present decret, que modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana".

Aquest curs disposen de jornada continuada el 46% dels col·legis d'Infantil i Primària del sistema educatiu valencià, 654 de 1.419 centres sostinguts amb fons públics.

Destacats