Educació i Turisme col·laboren en la promoció dels ensenyaments d'FP de la família professional d'Hostaleria i Turisme

Entre els objectius del conveni hi ha incrementar l'alumnat que cursa cicles formatius de la família professional d'Hostaleria i Turisme

Guardar

cmfpa2
cmfpa2

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i Turisme Comunitat Valenciana per a organitzar i desenvolupar conjuntament accions, d'interés mutu, per a impulsar la Formació Professional de la família professional d'Hostaleria i Turisme.

Entre els objectius d'aquest acord hi ha compartir instal·lacions i equipaments per a maximitzar els recursos formatius existents en matèria d'hostaleria i turisme, a més d'incrementar l'alumnat que cursa els cicles formatius d'aquesta família professional.

Una altra de les finalitats del conveni és la vinculació del teixit empresarial turístic amb la Formació Professional per a potenciar la relació del professorat d'FP amb les empreses del sector i afavorir la transferència de coneixements, així com fomentar la formació dels treballadors i les treballadores del sector turístic i la inserció laboral de persones a l'hostaleria i el turisme.

El conveni també preveu oferir Formació Professional integrada per a millorar les competències professionals del sector i convocar els i les professionals de l'hostaleria i el turisme a processos d'acreditació de la competència adquirida per experiència laboral o vies no formals.

Per al seguiment i la interpretació d'aquest conveni es constitueix una comissió mixta de seguiment i control integrada per dos representants de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i altres dos de Turisme Comunitat Valenciana.

La vigència d'aquest conveni és de quatre anys des del moment en què se signa, prorrogables per altres quatre anys més.

Destacats