Comunicacions dels Ports defensa que no ha vulnerat la normativa de defensa de la competència i recorrerà la sanció

Guardar

francis puig hermano
francis puig hermano

L'empresa Comunicacions dels Ports SA, el responsable de la qual és Francis Puig, ha defensat que no ha vulnerat la normativa de defensa de la competència, ja que va licitar al concurs de corresponsalies de 'A Punt' sobre la base d'un informe o estudi econòmic preparat per un professional independent, per la qual cosa ha anunciat que recorrerà la resolució de l'expedient SANT 1/2019 Contractació Mitjans Audiovisuals.

Segons ha explicat en un comunicat, "la coincidència exacta de preus a diferents lots evidencia que Comunicacions dels Ports SA no va pactar cap preu amb cap altra empresa", i aclareix que "d'haver volgut pactar preus amb altres empreses i vulnerar la lliure competència és evident que no s'hagueren oferit preus exactes fins al cèntim".

De fet -ha afegit-, en adonar-se Comunicacions dels Ports SA de la coincidència de preus en diferents lots amb altres empreses licitadores i les conseqüències derivades que podia tindre, va retirar l'oferta amb anterioritat a l'adjudicació.

A més, l'empresa ha assegurat que, en cap cas, la licitació de Comunicacions dels Ports SA ha causat cap perjudici a l'administració o en aquest cas a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, i ha recordat que Comunicacions dels Ports SA va ser requerida per l'òrgan de contractació per a justificar una possible baixa temerària.

Així mateix, Comunicacions dels Ports SA ha apuntat que el concurs de corresponsalies de 'A Punt' suposava una quantia màxima anual de 20.000 euros, en els quals l'adjudicatari havia d'estar a la disposició de l'ens autonòmic "24 hores al dia i 7 dies a la setmana durant els 365 dies de l'any", i ha aclarit que la quantia del concurs suposa per a l'empresa el 5 per cent de l'import de negocis per a l'any 2018.

RELACIÓ "SANA DE COMPETÈNCIA"

Comunicacions dels Ports SA ha manifestat que manté una relació de col·laboració i "sana competència" amb altres empreses del sector "com no pot ser d'una altra manera", i ha posat de manifest que, en estar radicada a Morella, és empresa col·laboradora de la de xarxes o agrupacions de ràdios o televisions locals en les quals "sempre s'ha col·laborat amb altres empreses vinculades amb aquestes".

Finalment, davant la publicació de converses privades entre els administradors de diferents empreses, Comunicacions dels Ports ha indicat que en la instrucció del procediment per a acreditar una suposada vulneració de la competència s'ha volgut "fabular" un relat "per a donar versemblança a la versió d'aquesta".

En aquesta línia, ha assenyalat que existeixen converses "manipulades i tretes de context, que si s'observa bé la documentació disten de més d'un mes entre elles"; i ha afegit queen cap conversa, "com es pot observar", Comunicacions dels Ports ha participat en la preparació d'harmonització de preus de la licitació.

A més, ha destacat que les converses en les quals apareix el conseller delegat de Comunicacions dels Ports, amb l'administrador de Canal Maestrat o altres empreses s'emmarquen en l'àmbit de col·laboració de mitjans de comunicació locals, "sense tindre res a veure amb el concurs de corresponsalies de 'A Punt'.

La Comissió de Defensa de la Competència de la Conselleria d'Economia ha resolt sancionar amb fins a 26.103 euros a productores vinculades a Francis Puig i els seus socis per constituir un cartell que va pactar preus en el marc d'una licitació pública per a la contractació del servei de corresponsalies en 'A Punt', que va ser l'entitat que va posar aquests fets en coneixement d'aquesta administració.

EXPEDIENT SANCIONADOR

La Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va incoar el desembre de 2019 expedient sancionador a quatre mercantils, entre elles empreses de comunicació en les quals participa Francis Puig --germà del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig--, en observar "indicis racionals de l'existència de possibles conductes restrictives de la competència".

Ara, la Comissió de Defensa de la Competència ha dictat la resolució, consultada per Europa Press, en la qual considera que s'ha acreditat una "infracció molt greu" de l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència, constitutiva de càrtel, per falsejament de la competència.

Així, sanciona amb 16.801 euros a Comunicacions dels Ports; multa amb 26.103 euros a Canal Maestrat i Kriol, dels germans Adell Bover, ---solidàriament per aplicació de la doctrina sobre unitat d'empresa--; i a Visualiza amb 3.337 euros, en el marc d'un concurs de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) del servei de recursos audiovisuals que presten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG --corresponsalies en determinades zones de la Comunitat--.

Destacats