CERMI CV celebra el "gran impacte social" de l'exempció del copagament farmacèutic a 13.210 menors discapacitats

Guardar

farmacias
farmacias

El Comité d'Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) qualifica de "gran impacte social" l'exempció del copagament farmacèutic a 13.210 menors amb discapacitat (3.246 a Alacant, 1.634 a Castelló i 8.330 a València).

Totes aquestes persones, oficialment reconegudes amb un grau igual o superior al 33%, queden exemptes de realitzar aportacions econòmiques en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut des de l'1 de gener de 2021, com disposa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Per al moviment social de la discapacitat, aquesta exempció de copagament en una prestació fonamental com la farmacèutica suposarà un alleujament econòmic per a milers de famílies que tenen en el seu si a un menor de 18 anys amb discapacitat, que "s'enfronten a un sobrecost que pot arribar al 40% respecte a aquelles on no hi ha situacions de discapacitat".

Els menors amb discapacitat, precisament per la seua circumstància, poden ser consumidors més intensos de medicaments, la qual cosa suposa més despesa en aquesta prestació, pel que "exonerar-los de copagament alleugerirà l'esforç familiar, millorant l'accés a productes essencials per al tractament i curació de malalties i patologies, relacionades o no amb la seua discapacitat", ressalta en un comunicat.

CERMI CV afirma que el sector social de la discapacitat "sempre ha reivindicat l'exempció del copagament farmacèutic per a totes les persones amb discapacitat", demanda en la qual s'insereix aquesta mesura del Govern. Per això, agraeix aquesta "bona decisió" del Ministeri de Sanitat i que siga "ja" una realitat"

Se suma als decrets que la Conselleria de Sanitat ha dictat en els últims anys per a l'aprovació de les bases reguladores i convocatòries per a la concessió de subvencions directes a diversos col·lectius, entre ells persones amb discapacitat menors i majors de 18 anys, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut.

Destacats