AVAF veu "irregularitats administratives greus" en l'acord d'Albal amb Adif per a l'estació de tren

Guardar

Imatge d'arxiu de la construcció de l'estació de tren d'Albal
Imatge d'arxiu de la construcció de l'estació de tren d'Albal

L'Agència Valenciana Antifrau (AVAF) ha detectat que l'Ajuntament d'Albal va cometre "irregularitats administratives greus" en la tramitació, finançament i signatura del conveni amb Adif per a la construcció i finançament de la nova estació de Rodalia en la localitat, actualment en execució.

Així consta en una resolució d'Antifrau datada el 7 de juliol, publicada a la fi del mes passat i consultada per Europa Press. Aquest informe posa fi a la investigació després de desestimar les al·legacions del consistori, mentre Adif no ha presentat cap escrit.

Els fets, dels quals l'agència va tindre coneixement en rebre un escrit, es remunten a la fi de febrer de 2019 quan l'Ajuntament d'Albal va signar el conveni amb l'entitat pública comprometent-se a entregar els terrenys obtinguts per a l'estació, reintegrar l'import de les expropiacions que abonara Adif (771.033 euros), finançar el 43% de l'execució de les obres del projecte constructiu (2,55 milions d'euros, sense IVA) i assumir el cost de manteniment i conservació.

En conjunt, el projecte va ser adjudicat l'octubre de 2019 per 4,97 milions, dels quals el consistori havia d'assumir 3,32 milions sense comptar llicències, impostos o manteniment de les instal·lacions. Per a aquesta despesa, l'Ajuntament va confirmar el març de 2021 a Antifrau que no disposava de consignació pressupostària suficient.

Respecte als terrenys per a la nova estació, AVAF conclou que 11 anys després del protocol de col·laboració per a aquest projecte, "es desconeix quin ha sigut l'instrument de gestió urbanística" que ha tramitat l'Ajuntament per a la incorporació al domini públic el sòl necessari. Li va requerir així l'informe dels tècnics municipals, però el consistori no l'ha aportat.

Una altra dels advertiments d'Antifrau és que no consten informes tècnics, jurídics o econòmics per part de l'Ajuntament que justifiquen els increments o variacions introduïts en el conveni, així com que la Intervenció municipal va confirmar no haver rebut prèviament l'expedient per a la seua fiscalització.

NO ES VAN JUSTIFICAR LES PETICIONS DE L'ALCALDE

Segons la resolució, tampoc es va acreditar l'informe que justificara les peticions de l'alcalde per a eliminar la referència al sòl urbanitzable no detallat i per a incloure una parcel·la en el projecte. Es va constatar una diferència de 116.790 euros entre el cost inicial de les expropiacions (654.243 euros) i el final (771.033) sense estar motivada, al costat d'altres modificacions "substancials" sense estar basades en informes de tècnics.

A més, la investigació conclou que el conveni amb Adif es va signar a la fi de febrer de 2019, abans de finalitzar el període d'informació pública i quan l'Ajuntament tenia en vigor el pressupost prorrogat de l'exercici anterior. Llavors tampoc comptava amb la signatura del secretari municipal, una omissió que es manté en l'addenda i la pròrroga posterior.

En el pla polític, Antifrau recull que l'expedient es va sotmetre a debat sense l'informe preceptiu de la Intervenció municipal, una cosa de la qual va alertar un grup de l'oposició. "L'acord plenari incorre en un vici de nul·litat de ple dret; no pel fet de l'absència de fiscalització prèvia exigible, sinó per l'absència del crèdit suficient per a adquirir els compromisos de despeses", subratlla.

Cinc mesos després de la signatura del conveni, el ple municipal va desestimar les al·legacions i el va aprovar definitivament amb el vot favorable de nou dels 17 regidors, de nou sense informe de fiscalització. Posteriorment, el setembre de 2019 es van emetre les notificacions a les parts interessades "incorrent els terminis legals" per a això.

NO HI HAVIA URGÈNCIA

Un any més tard, l'alcalde va elevar al ple d'urgència un acord per a modificar i prorrogar el conveni redistribuint les anualitats, amb dos addicionals a les quatre previstes, alguna cosa que es va aprovar quan "es desconeixen les raons que motiven aquesta necessitat" i no es justificava amb cap informe. És una cosa que el primer edil va argumentar en la situació excepcional per la pandèmia, però Antifrau assenyala que es va plantejar al maig de 2020 i es va aprovar cinc mesos després.

A nivell econòmic, la resolució recull l'advertiment de la Intervenció municipal que l'Ajuntament havia de prendre mesures per a evitar el "risc" d'incompliment del sostre de despesa contemplada en el pressupost de 2020, així com que no es va remetre la modificació del conveni al Tribunal de Comptes.

En les seues al·legacions, el consistori va assegurar que no havia incorregut en cap deure d'informació, que les aportacions compromeses "degudament consignades" i que els terrenys es van adquirir complint la legislació urbanística sobre la base de l'interés públic, a més de defensar que el projecte es duu a terme "de forma compartida, evidentment eficient, sense àpex de duplicitat i per la tècnica de la cooperació".

No obstant això, AVAF respon que el consistori manca de competència per a finançar la construcció de l'estació i que podria exercir-la delegant-la amb finançament suficient, sempre que es garantisca les seues sostenibilitat financera i no hi haja duplicitat.

Adverteix a més que l'Ajuntament està cofinançant les obres i reembossant el cost de les expropiacions a un preu superior al que Adif abona a la mercantil i als propietaris dels terrenys, respectivament. "No arriba a comprendre's la regulació introduïda", assevera.

Per tot això, Antifrau desestima les al·legacions i recomana al consistori revisar d'ofici els acords del ple adoptats en 2019 i 2020 i realitzar un estudi detallat dels costos reals assumits per Adif una vegada es liquide el conveni, a més de valorar la possible exigència de responsabilitats a les persones participants en la tramitació i execució. Albal té un termini de tres mesos per a remetre la informació requerida.

Destacats