583.311 residents a València podran votar el 10-N

Guardar

voto_mano
voto_mano

L'Hemicicle municipal ha acollit aquest matí la sessió extraordinària del Ple de la corporació en la qual s'ha fet el sorteig preceptiu per a configurar de les meses electorals de la cita electoral del 10 de novembre, segons estableix la Llei orgànica del règim electoral general. La sessió ha estat presidida per l'alcalde de València, Joan Ribó.

A la nostra ciutat són 583.311 les persones convocades a les urnes en aquesta convocatòria al parlament espanyol (Congrés i Senat), segons les dades de l'Oficina del Cens Electoral. El nombre de meses electorals serà de 926, i 590 les seccions, que es disposaran en un total de 274 col·legis electorals. La localització de les meses electorals es fa segons criteris geogràfics. En aquesta convocatòria, la mesa que compta amb un major nombre de potencials votants es localitza al districte 3 (Abastos), secció 27-B, amb 993 votants; i la que té el menor nombre és la de la subsecció 3C del districte 19 (Pobles del Sud), amb 242 electors. En total, a la circumscripció de València concorren un total de 18 candidatures a la cambra baixa i 16 a la cambra alta.

Segons el que preveu la normativa, la formació de les meses electorals competeix als ajuntaments sota la supervisió de les juntes electorals de zona. La presidència i les vocalies de les meses electorals han de ser designades per sorteig públic entre totes les persones incloses en la llista d'electors de cada mesa. Així ho ha recordat el secretari general de la corporació, Hilario Llavador, a l'inici de la sessió plenària, que ha comptat amb la presència del president de la Junta Electoral de Zona, Félix Blázquez; i del secretari d'aquesta entitat, Luciano Borges.

Els requisits per a formar part de les meses electorals són saber llegir i escriure i tindre una edat menor de 70 anys (encara que es pot renunciar a assumir la funció a partir dels 65 anys); a més, les persones que exercisquen la presidència han d'estar en possessió del títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

La normativa assenyala que la determinació dels membres de les meses es farà mitjançant una aplicació informàtica per a la qual es necessiten dos números de dues xifres cadascun. Per això, en la sessió plenària de hui s'han extret quatre xifres d'una bossa, de manera aleatòria, labor que han exercit els membres de la corporació Pere Fuset, Santiago Ballester, Javier Copoví i Emiliano García. Els dos números resultants, 97 i 86, s'introdueixen seguidament en una aplicació informàtica específica, que en fa ús mitjançant un algorisme matemàtic que garanteix la seguretat i la criptografia de tot el procés: el primer valor indica el coeficient de salt en la llista d'electors, mentre que el segon número indica el nombre de vegades que s'ha de remenar la llista d'electors obtinguda del procés anterior. El resultat determina, finalment, la designació de cadascun dels components (una presidència i dues vocalies) i els seus corresponents suplents de cada mesa electoral, seguint així tot el procediment administratiu legalment establit.

Aquells ciutadans i ciutadanes a qui l'atzar haja oferit aquesta responsabilitat rebran en els pròxims dies la corresponent notificació, junt amb un manual d'instruccions sobre les seues funcions. A partir d'aquest moment, disposen d'un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i documentada que els impedisca l'acceptació del càrrec. Per exemple, no poden ocupar la presidència ni les vocalies les persones que concórreguen a les eleccions com a candidates.

Arxivat a:

Destacats