Soler: 'La baixada de l'IRPF per a les rendes baixes i mitjanes comportarà que 1,6 milions de valencians paguen menys el pròxim any'

Guardar

IRPF
IRPF

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha manifestat que "la baixada de l'IRPF per a les rendes baixes i mitjanes que hem introduït en la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos per 2017 permetrà que 1,6 milions de valencians paguen menys el pròxim any, mentre que la fiscalitat de les rendes altes s'equipararà a la de la resta de comunitats autònomes".

Soler ha realitzat aquestes declaracions durant la seua intervenció davant el Ple de les Corts al debat de totalitat del projecte de llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la coneguda com a llei d'acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per 2017. El projecte, ara, passarà al debat en comissió de les esmenes parcials dels grups parlamentaris.

En la seua compareixença, el conseller ha explicat que "atés que la Comunitat Valenciana segueix estant infrafinançada i que d'altra banda la Generalitat necessita més recursos per apostar pel futur d'aquest territori i garantir el benestar dels valencians i valencianes, hem d'avançar cap a la progressivitat fiscal, demanant més a qui té més recursos i afavorint a aquelles rendes que menys tenen".

El titular d'Hisenda ha explicat que, tal com acredita l'informe que va elaborar la Comissió d'Experts per a la Reforma Tributària, "a la Comunitat Valenciana es va implantar per l'anterior Consell el sistema fiscal més regressiu d'Espanya quant a l'IRPF, ja que es fa pagar més a les rendes baixes i mitjanes i menys a les altes que en la resta d'autonomies". D'aquesta manera, amb el nou sistema fiscal que s'aprovarà ara i que estarà vigent a partir de l'1 de gener proper, "posarem fi a l'actual sistema fiscal regressiu, acabant amb una fiscalitat molt injusta per a tots els valencians i valencianes".

En concret, ha assenyalat que l'actual sistema comporta que el valencià és el tipus d'IRPF més alt de totes les comunitats sobre els dos primers trams de renda, fins als 12.450 euros, igualant-se també als més alts per al tercer tram de renda, fins a 17.000 euros. En canvi, en els trams superiors de renda, el tipus valencià és el segon més baix, solament per darrere de Madrid, i per als trams entre 60.000 i 120.000 euros, el tercer més baix, darrere de Madrid i Castella i Lleó.

La llei d'acompanyament als Pressupostos introdueix una nova escala que beneficia a les rendes mitjanes i baixes i que contribuirà a incentivar el consum de les famílies. Fins al present exercici, a les persones amb una base liquidable de fins a 17.707 euros se'ls aplica un tipus de l'11,90%, el segon més alt. Ara es crea un nou tram de fins a 12.450 euros amb un tipus rebaixat al 10%. En el tram comprés fins als 17.000 euros, es mantindrà una tarifa d'11,90 euros. El conseller ha lamentat les crítiques abocades sobre aquest tema des d'alguns àmbits i ha emplaçat a treballar "amb rigor" i evitar "la demagògia barata". Així, ha recalcat que, per posar un exemple, una persona amb una base liquidable de 17.001 euros paga actualment 2.023 euros, mentre que amb la reforma la seua quota es reduirà a 1.787 euros, 236 euros menys.

Un estalvi per als valencians de 75 milions

També es produeix una rebaixa del tipus aplicable a les rendes de 30.000 a 50.000 euros, que passen del 18,45% al 17,50%. El tipus aplicable per sobre de 50.000 es manté pràcticament invariable (del 21,48% al 21,50%), mentre que per a les rendes entre 70.000 i 120.000 euros es passa del 21,48% al 23,50%, i les rendes superiors a 120,0000 tributaran a partir del proper exercici al 25,50%.

"En conjunt -ha explicat el conseller en la seua exposició- la nova progressivitat en la recaptació del tram autonòmic de l'IRPF que plantegem per 2017 suposarà per als valencians i valencianes un estalvi estimat de 75 milions d'euros, la qual cosa confirma que no pugem els impostos, sinó que redistribuïm l'aportació dels contribuents a la fiscalitat valenciana, vetllant sempre pels quals menys tenen".

Sectors beneficiats

A més, la nova Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat debatuda avui introdueix avantatges fiscals en l'IRPF per a les famílies monoparentals de categoria general, que podran deduir-se 300 euros, mentre que les de categoria especial podran deduir-se 600 euros. Aquesta mesura tindrà un impacte estimat de 560.000 euros i beneficiarà en total a 1.670 famílies monoparentals.

També s'introdueix una rebaixa en l'IRPF del 20% de les quantitats invertides en instal·lacions d'autoconsum elèctric i de producció d'energia tèrmica en habitatge habitual, fins a una base màxima de 8.000 euros, "amb el que es pretén impulsar l'ús d'energies renovables en l'àmbit domèstic", ha afirmat Soler. Aquesta mesura tindrà un impacte per a les arques valencianes d'1,3 milions i s'estima que beneficiarà a 2.550 contribuents.

D'altra banda, per obres de reforma i rehabilitació d'habitatge habitual s'introdueix una deducció del 15% de la inversió (fins a 5.000 euros). Aquesta mesura tindrà un cost per la Generalitat de 760.000 euros i podrà beneficiar a uns mil contribuents amb rendes baixes, per poder millorar les condicions del seu habitatge.

Així mateix, el projecte de llei debatut avui inclou una nova deducció del 21% del cost dels abonaments culturals en aquells teatres i auditoris de la Comunitat Valenciana adherits al conveni amb CulturArts per a aquelles rendes inferiors a 50.000 €. "Així la Generalitat contribueix a pal·liar els efectes de decisions adoptades pel Govern central com és la pujada del 8% al 21% en l'IVA sobre activitats i produccions culturals", ha afirmat el conseller.

Impost sobre Successions i Donacions i AJD

La nova Llei d'Acompanyament també introdueix modificacions en l'Impost sobre Successions i Donacions. Així, en adquisicions mortis causa (herències) es manté la bonificació en quota per parentiu del 75% al Grup I (descedents menors de 21 anys) i es modifica del 75% al 50% la bonificació en quota al Grup II (descendents majors de 21 anys, ascendents i cònjuges). Amb aquest esquema, la Comunitat Valenciana ve a equiparar-se fiscalment a la situació de comunitats com Múrcia. Al mateix temps, continuarà la reducció vigent de la base imposable, fixada en 100.000 euros de renda per hereu (exclosa habitatge habitual fins a 300.000 euros). Amb aquesta mesura s'espera un impacte en positiu de 86 milions.

Amb la reforma tributària, i pel que fa a l'Impost de Successions, es manté la fiscalitat concreta per a l'empresa familiar reforçant la continuïtat dels negocis familiars amb la finalitat de garantir la successió a les generacions posteriors. Els únics canvis comporten una ampliació dels avantatges, en estendre els beneficis de l'empresa familiar (entre uns altres, reducció del valor de la signatura a efectes fiscals en un 95% per via autonòmica o estatal) també a altres parents col·laterals (tercer grau de parentiu), com a germans, nebots, sogres o gendres.

Pel que fa a les adquisicions inter-vius (donacions) s'elimina la bonificació en quota per parentiu, i es manté la reducció a la base imposable de 100.000 euros, establint com a límit que el donatari tinga un patrimoni preexistent de 600.000 euros. En eliminar aquesta deducció, l'impacte de la qual es xifra en tres milions d'euros, la Comunitat Valenciana s'equipara amb la situació d'Andalusia, Catalunya, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.

A més, el Consell opta per eliminar la discriminació fiscal que sofrien les unions de fet en adquisicions mortis causa, equiparant-les amb els casats en l'aplicació de la reducció per parentiu. Aquesta mesura suposarà un cost per a les arques valencianes de 200.000 euros.

També es revisa l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, on s'introdueix com a novetat la novació de préstecs per millorar les condicions de finançament per a l'adquisició d'habitatge habitual.Import sobre mitjans de transport

Amb l'objectiu d'avançar cap a un ús més eficient de l'energia i uns sistemes energètics i de transport més nets, la nova Llei d'Acompanyament per 2017 ajusta l'Impost Especial sobre Mitjans de Transport que passa del 14,75% al 16% per a aquells automòbils i motos de major càrrega contaminant. Aquesta mesura suposarà per a les arques públiques un ingrés de 500.000 euros.

A més s'amplia fins al 31 de desembre de 2017 la devolució del gasoil professional per a transportistes de 48 euros per cada 1.000 litres. La mesura té efecte neutre per a l'Administració, ja que es retorna als transportistes els diners (benvolgut en 24,86 milions) que ja van abonar.

"El projecte de Llei que avui valorem es fonamenta sobre la base de l'informe elaborat pels experts, la qual cosa suposa una fita històrica a la Comunitat Valenciana. A més, en aquesta Llei introduïm en la fiscalitat valenciana criteris de progressivitat i justícia, vetllant pels quals menys tenen, alhora que avancem en aspectes necessaris per a aconseguir una administració més àgil i eficient", ha conclòs el conseller d'Hisenda.

Arxivat a:

Destacats