Labora obri el període d'inscripció per a les proves d'acreditació de les Competències Clau

Guardar

20191008 Enric Nomdedéu despacho Carles Desfilis-3
20191008 Enric Nomdedéu despacho Carles Desfilis-3

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, ha obert el termini de sol·licituds de la nova convocatòria per a les proves d'acreditació de les Competències Clau. El període d'inscripció acaba el 13 de novembre i els exàmens estan previstos el gener de 2020.

L'aprovació d'aquestes proves possibilita que les persones que no compleixen els requisits previs exigits per a poder realitzar cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 puguen accedir a ells. Per a presentar-se, cal tindre, almenys, 16 anys.

En superar aquestes proves s'acredita que la persona examinada posseeix les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, si escau, valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels certificats de professionalitat. A més, les persones aprovades podran optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s'impartisquen en els centres Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat.

Característiques de les proves

Són quatre proves per a les competències corresponents al nivell 2 dels certificats de professionalitat i per al nivell 3: una prova de valencià, una prova de llengua castellana, una prova de llengua estrangera (anglés) i una prova de matemàtiques.

Cada persona pot presentar-se a les proves que desitge. L'acreditació de les Competències Clau és independent. La prova d'anglés ha d'aprovar-se en el cas que el curs certificat de professionalitat desitjat incloga mòduls en aquest idioma. La prova de valencià ha de superar-se quan el curs s'impartisca en aquesta llengua.

En la web de Labora poden trobar-se les proves de Competències Clau de convocatòries anteriors.

Procés d'inscripció

La sol·licitud es pot realitzar de manera presencial o de manera telemàtica. La inscripció presencial es realitza emplenant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol Espai Labora o Labora Formació perquè li donen registre d'entrada. També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a inscriure's telemàticament és necessari tindre codi AutoServef o bé signatura electrònica de l'ACCV. Amb la inscripció telemàtica s'obté un document en el qual figura el codi i la data del registre realitzat. Finalitzat el termini d'inscripció en les proves, en la web de Labora es publicaran els llistats provisionals i definitius de persones admeses i excloses.

Arxivat a:

Destacats