La Generalitat culmina la subrogació del deute de Fira València

Això permet a la Conselleria d’Hisenda executar el mandat del Decret llei 7/2017 i consolida el camí per a definir el nou model firal

Guardar

metro-feria-valencia
metro-feria-valencia

La Generalitat ha culminat aquest dilluns el procés que va iniciar en 2017 per a subrogar el deute de Fira Valenciana, després de signar davant el notari la subrogació per valor de 227,5 milions d'euros de les accions aprovada per l'Assemblea General d'Obligacionistes el passat 15 de desembre, així com el préstec de 49,2 milions d'euros que l'entitat firal manté obert amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

En aquesta assemblea es va aconseguir una representació del 90% dels obligacionistes, sense que cap de les opinions resultara desfavorable, tal com va posar de manifest la CNMC (Comissió Nacional del Mercat de Valors) en una Informació Rellevant.

"El procés per a reestructurar el deute financer de Fira València va començar el 5 de juliol de 2017, amb la signatura del Protocol General d'Intencions entre l'Ajuntament de València, la Generalitat i Fira València; i després d'un treball intens per part de la Conselleria d'Hisenda, conclou definitivament aquest dilluns amb la signatura davant notari de totes les escriptures corresponents", ha assenyalat la secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira.

En aquest sentit, ha remarcat que "per fi podem dir que hem complit completament el mandat establit en el Decret llei 7/2017, de 29 de desembre del Consell pel qual ens subroguem la totalitat del deute de Fira València" i ha recordat que "malgrat que ha sigut un procés llarg i laboriós, ha valgut pena en tal de superar la situació insostenible en la qual es trobava l'ens firal, especialment afectada també en l'últim any per l'impacte de la COVID".

El procés de reestructuració del deute de Fira València s'ha caracteritzat per la seua extrema complexitat, ja que, prèviament a la preparació de la documentació que s'ha formalitzat aquest dilluns, ha sigut necessari conciliar i alinear els interessos de diverses entitats, com ara el BEI, Assured Guaranty com a Assegurador, Banc de Santander com a Agent i els mateixos Obligacionistes, a més de la Generalitat Valenciana i Fira València.

"Tot això s'ha plasmat en una operació que no té precedents en l'àmbit financer públic, i que culmina un procés negociador a diverses bandes de més de dos anys, que ha sigut liderat i coordinat per la Generalitat", ha assegurat Mira.

"Hem fet un primer pas per a resoldre la complicada situació econòmica i financera de l'entitat" ha reiterat la responsable de Model Econòmic després d'incidir en què ara "l'objectiu és que l'entitat puga ser sostenible en el mitjà i llarg termini a través d'una nova definició de la seua forma jurídica i adequant el seu model de negoci a la nova realitat i als reptes de futur".

Antecedents

L'Assemblea General d'Obligacionistes de Fira València va aprovar per unanimitat l'assumpció per part de la Generalitat de la posició jurídica de Fira València com a emissor de les obligacions simples per import nominal total de 227.500.000 euros, al 6,04% d'interés anual, amb venciment el 10 de juny de 2027.

Prèviament, entre febrer i juliol de 2018 la Generalitat ja havia formalitzat la subrogació del deute que Fira València tenia subscrita a través de diversos préstecs bilaterals amb diverses entitats bancàries comercials, per un import total de 168.700.000 euros.

Destacats